De åtte personenen som var med på aksjonen gikk samlet 190 kilometer langs elva.
- Vi har nærmest saumfart elva og sørget for at plast og annet skrot har havnet i gule sekker, lastet på henger og kjørt til Miljøtorget i Beiarn, forteller arbeidsleder Marit Trones. 

Alle har vist et stort engasjement. Aksjonen er et samarbeid mellom Beiarn Vekst, grunneierlaget og Iris. 

- Vi fant en god del landsbruksplast som tydelig er kommet på avveier. Ellers var det mye annet skrot langs elva som vi nå har fjernet. Ingen tvil om at dette var nødvendig, forteller Trones.