To menn og syklerDaglig leder Kai Larsen på Pedalen Sykkelverksted forteller Anders Tverbakk om hvordan de reparerer og vedlikeholder sykler. Hele 50 sykler fikk «nytt liv» på verkstedet i fjor.
 

- Jeg er imponert over jobben som gjøres. Fortsatt trenger Ren By flere bedrifts-abonnenter, og 250 kroner i måneden er jo ingenting for at noen sørger for å holde byen vår ryddig, sier daglig leder Anders Tverbakk i Retura Iris.
  Selskapet inngikk en treårig samarbeidsavtale med Kirkens Bymisjon i 2019 til en verdi av 1,5 millioner kroner. Nå har han gjennom en hel dag fulgt arbeidet i de fire aktivitetene Retura støtter.

Viktig arbeid

- Ren By som konsept er jo helt suverent. I dag har jeg fått demonstrert hvor viktig dette arbeidet er. Ikke bare har man noen som sørger for at avfallet forsvinner fra gatene våre, men konseptet skaper også arbeidsoppgaver og en jobbhverdag for folk i Bodø.
  - Jeg håper flere bedrifter i Bodø ser verdien av å ha et abonnement på Ren By, og gjennom det alltid har det rent og pent utenfor bygningene, sier Tverbakk.

Sammenfallende mål

Samarbeidet omfatter støtte til fire aktiviteter hos bymisjonen; Pedalen Sykkelverksted, Matstasjonen, Panteprosjektet og Ren By.
 - Vi har hatt et mindre samarbeid med bymisjonen i flere år, men ønsket å knytte oss sterkere til en samfunnsaktør som utgjør en forskjell for folk. Da ble valget lett. Og de aktivitetene vi støtter opp om sammenfallende med vårt formål og målsetning om å bidra til mindre avfall og mer gjenvinning, forklarer Tverbakk.

Mot matsvinn

- Matstasjonen og jobben som gjøres med å samle inn mat som ellers ville blitt kastet er også en god historie. Her har man klart å bygge et godt nettverk med aktører som tar unna varer som ikke er salgbare på grunn av kort holdbarhet eller feilproduksjon.
  - Man får bukt med matsvinn, og ikke minst hjulpet de som har lite å rutte med og som faktisk er avhengig av matleveranser fra bymisjonen. En ting er å høre om hvor viktig dette arbeidet er, noe helt annet er å få være med å hente maten og levere den ut til mottakere som setter enormt stor pris på den hjelpen de får. 

 

Mann med eklse med matvarer- Det føles ekstra godt å ha en samarbeidspartner som bidrar til et varmere Bodø-samfunn, sier Anders Tverbakk, som har brukt en dag hos Kirkens Bymisjon for å lære om aktivitetene som drives.

 

Å se potensialet, ikke problemet

Hovedfokuset til Kirkens Bymisjon er å skape et rom for alle, som betyr at alle i Bodø skal møtes med respekt, rettferdighet og omsorg. Det er tydelig at måten de tenker på også er preget av ønske om å bidra til gjenbruk og å utnytte de verdiene man har på en best mulig måte.
  Inne på Pedalen Sykkelverksted fikset de om lag 500 sykler i 2019. Mange av dem er sykler som den tidligere eieren har kastet på miljøtorget til Iris.
  - Det er små justeringer som skal til og vedlikeholder man sykkelen sin kan man ha den i mange år. Vi prøver også å ta vare på deler fra sykler som ellers ikke kan fikses, slik at man i alle fall kan bruke dette videre, sier Kai Larsen, som er leder for Pedalen Sykkelverksted.

Et varmere samfunn

- Det føles ekstra godt å ha en samarbeidspartner som både bidrar til et varmere Bodø-samfunn og som er utpreget opptatt av miljø og gjenvinning. Etter å ha tilbragt en dag sammen med folkene som står på og gjør jobben, er jeg enda sikrere på at dette er den riktige hjerte-saken for Retura, avslutter Anders Tverbakk.