- 10 av våre sjåfører vil ikke møte på jobb på mandag hvis det blir streik, sier daglig leder Anders Tverbakk i Retura Iris.

Mat og rest prioriteres

Selskapet henter avfall hos næringslivskunder i hele Salten.
  - Vi vil prioriterte tømming av restavfall og matavfall som vil gå som normalt. Resten av avfallstjenesten vår vil bli redusert. I noen områder vil kundene ikke bli berørt i det hele tatt. Skulle streiken bli trappet opp, vil det ikke bli endringer for vår del. Alle våre ansatte som kan tas ut i streik, er med i første uttak. Blir streiken langvarig må vi omprioritere ytterligere, noe kundene vil bli orientert om, sier Tverbakk.
  Kundene til Retura vil finne all informasjon om endringer i henting av avfallet på selskapets hjemmeside www.returairis.no hvis det blir brudd i meklingen.

Frist lørdag morgen

I tillegg til 11 ansatte i Retura Iris vil også 11 ansatte i Iris Produksjon bli rammet av en mulig streik fra mandag av.
  Iris Produksjon håndterer alt avfall som kommer inn til anlegget i Vikan. 
  - Det er klart det vil merkes at over halve arbeidsstokken er i streik hvis det skulle bli resultatet. Men vi vil gjøre omorganiseringer, slik at vi skal klare å ta imot alt avfall som kommer inn, sier daglig leder Harald Østbø.
  Det er resultatet av meklingen mellom Maskinentreprenørenes Forbund og Norsk Arbeidsmandsforbund man nå spent venter på. Fristen for å bli enige er satt til klokken 06.00 lørdag morgen. Blir det brudd vil 100 arbeidstaker i ulike renovasjonsselskaper bli tatt ut i streik fra mandag morgen.

Husholdningene

I Iris Service er én ansatt tatt ut i streik. Det betyr at all husholdningsrenovasjon og mottak av avfall på miljøtorgene går som normalt kommende uke.
  - Blir det streik vil det etter en stund komme en opptrapping av konflikten, og da er det en mulighet for at også våre fagorganiserte kan bli tatt ut. Men det vil ikke bli klart før ut i neste uke, sier daglig leder Monica Novik Tennfjord i Iris Service.
  I løpet av helgen vil Iris komme med ny informasjon om situasjonen.

AvfallsbilHusholdningsrenovasjonen og mottak på miljøtorgene vil gå som normalt neste uke.