Andre prisen på 6000 kroner gikk til Barnas turlag, SOT turistforening, Fauske og tredje pris på 4000 kroner var det Miljøagentene i Bodø som stakk av med. 

Fylkespolitikerne i Nordland lokker altså med priemier på 10.000,-, 6000.- og 4000.- kroner til de tre beste ungdomsgjengene på strandryddedagen lørdag 6. mai. 
Fylkesrådet i Nordland ønsker å premiere ungdommer som plukker flest fulle søppelsekker pr. ungdom. De oppfordrer skoleklasser og lokallag til å bruke dagen til å delta på den nordiske aksjonen.

Tirsdag forrige uke var fylkesråd Ingelin Noresjø (KrF) og Svein Eggesvik (Sp) selv ute sammen med ansatte i fylkesadministrasjonen for å rydde på Mulstrand i Bodø.

-Strandryddedagen er et fint arrangement for å sette fokus på miljø. Man synliggjør at om alle bidrar med litt, blir det totale bidraget stort. Det betyr dermed ikke at vi kan ligge på latsiden resten av året, men at det er mange ting vi som enkeltpersoner kan gjøre for å verne om miljøet sier Noresjø.
- Gratulerer så mye Inndyr skole. Kjempebra jobbet!  sier fylkesråd Ingelin Noresjø (KrF).
Hun gleder seg over det store engasjementet til nordlendingene i forbindelse med strandryddedagen. Og har følgende oppfordring:
- Husk at hver dag kan være en ryddedag.

Iris Salten koordinerer rydding i Salten. Her er det bare å kvittere ut gule sekker på Miljøtorget og rydde strandsonen for avfall. I tillegg til prisene Fylkesrådet har gitt  kårer Iris Årets Strandryddet 2017 i Salten i slutten av september. Også den prisen er på 10.000 kroner. Iris kårer også beste bilde på Facebook fra årets strandryddeaksjon med pris på 5000 kroner.