Ny bilTre av bilene som er ankommet Bodø har blått påbygg. 

- Vi er i rute sier transportleder Runar Horn. 
  - Nå setter vi vår lit til at bilene blir kontrollert og godkjent av Vegvesenet de neste dagene. Går alt som det skal er vi på veien og starter tømming i distriktet etter oppsatt tømmeplan mandag 11. mars. 
De områdene dette gjelder er kommunene Hamarøy, Steigen, Sørfold, Saltdal, Beiarn, Fauske til Røvikatunellen og sør i Gildeskål til Skaugvoll-krysset vider til Inndyr, Sund og Arnøyene. For alle husstander nord for Skauvollkrysset har tømming gått etter oppsatt plan da denne delen av kommunen ikke er rammet av konkursen i innsamlingsselskapet. 

  Det som nå er viktig å merke seg for de som ble rammet av konkursen er:

  • Det vil ikke bli foretatt ekstra tømming hos de husholdningene som ikke har fått tømt avfallet sitt. Vi følger oppsatt tømmeplan.
  • Det er mulig å levere restavfall gratis på Miljøtorget, men kun det som ikke er hentet i dunken. 
  • Vi anbefaler alle om å samle opp ekstra avfall i en sort søppelsekk og sette det ut sammen med dunken ved neste tømming. 
  • Tar man først turen til Miljøtorget kan det være greit å ta med de andre fraksjonene også. Men ikke matavfall.

Mange ansatte i Iris har jobbet på spreng for å skaffe biler og få de godkjent, slik at perioden uten tømming skal bli så kort som mulig. 

DekkpiggingAnsatte hos Dekkmann har stått på med pigging av dekk til fem biler. 

  - Vi har hentet en bil sør i Sverige og fått tak i fem biler som sto klar for salg i Nederland. Ansatte på Dekkmann  har stått på og pigget opp og skiftet dekk til langt på natt. I tillegg er det foretatt service på bilene. Så når vi nå får de godkjent av vegmyndighetene og får på skilt er vi klar. Vi har ikke mer tid av veien, men 11. mars er datoen vi har satt og som vi står på for å holde, sier Horn.
  - Og bli nå ikke overrasket om det ikke er gule biler som henter avfallet. For tre av bilene er hvit og tre har mørkeblått påbygg. Omprofilering til gult prioriterer vi ikke nå. Men Iris-logoen vil være godt synlig, sier Horn.  
  Det konkursrammede selskapet tømmte avfall fra rundt 12.500 husholdninger i Salten. I tillegg foretok de tømming av avfall fra mange næringslivskunder. 
  Denne jobben gjør Retura Iris nå selv, og denne uka blir alt av restavfall fra næringslivet tømt. 
  - Vi har prioritert restavfall og vil være ute i alle kommuner denne uka. Det er mange som har stått på for å få dette til. Det er vi veldig fornøyd med, sier daglig leder Anders Tverbakk i Retura Iris.
 
Er du bedriftskunde hos Retura Iris. Her finner du oversikt over restavfallstømming hos næringslivet i de rammede områdene: https://www.returairis.no/beredskap/