Miljøsaneringsstasjonen for bilvrak på Vikan er en av landets mest moderne.

Den gamle bilen som vi håper å få tid til å reparere. Den som aldri starta igjen. Den som bare står der på tunet eller i garasjen. Kjenner du for å bare kvitte deg med den? I så fall er tida helt rett, for om du leverer den før 20. mars, slipper du årsavgiften for 2017.

Farlige stoffer 

Biler inneholder stoffer og deler som kan medføre skade på mennesker, dyr og natur, dersom dette havner i naturen. Ved å samle inn og gjenvinne kasserte biler, hindrer vi at farlige stoffer kommer på avveie, samtidig som gjenvinning faktisk er direkte råvarer for nye produkter.
  En som har sett biler komme inn for gjenvinning og gå ut som råvarer, er Geir Tore Sandseth i Iris Produksjon. I over 11 år har han jobbet med gjenvinning av biler. Geir Tore er utdannet som bilmekaniker, langt over middels interessert i bil, men på saneringsstasjonen handler det om alt annet enn å reparere.

Gjenvinning

‒ Alt av oljer, drivstoff og andre væsker blir filtrert gjennom egne slanger og sendes rett ut i ulike tanker på utsiden av bygget. Hele 95 prosent av bilen gjenvinnes og hele 85 prosent av materialene blir brukt i produksjon av nye produkter. Det må vi si oss meget godt fornøyd med, forteller Sandseth.
  Iris har investert flere millioner i et nytt mottaksanlegg for kasserte biler på Vikan. Dette er et av de mest moderne i landet, og har gitt Geir Tore og gjengen en helt ny hverdag. De jobber raskere og mer nøyaktig og er ikke i direkte kontakt med miljøgiftene.

Bilentusiast  

Er det en ting ved Geir Tore som han ikke skjule, så er det bilentusiasmen sin. Og er det et bilmerke som har høy rang hos ham, så er Mercedes. Da av god gammel årgang, som f. eks fra 1976 som han selv har.  Noen ganger kjenner han det godt når han må demontere en bil han selv kunne ha reparert, men det er en del av jobben. Å gi slipp.

Spesialglass

‒ Det gjør litt vondt i «bilsjela» når vi sanerer biler som med små midler fortsatt kunne rullet på veiene. Spesielt er det ille om det er en Mercedes, men ikke så mye å gjøre med. De havner i «bilhimmelen» de også, sier Sandseth før han trekker ned vernebrillene, setter på øreklokkene, og med stødig hånd freser ut frontruta på den gamle Toyota’en som står i hallen. Frontrutene er nemlig laget av spesialglass som Geir Tore tar vare på.
  ‒ På sikt skal vi også ta ut alt av annet glass før taket blir flatklemt og bilen sendt fra oss, men det første vi gjør er å fjerne batteriet fra bilen blant annet for å hindre mulig branntilløp.

Miljøsanering

Toyota’en har også aircondition. Kuldemediet må derfor tappes over på en gassflaske, før alle typer væsker suges ut av beholderne på bilen på saneringsstasjonen. Disse væskene blir sluset rett over i tanker som står innelåst i containere på utsiden.
 Geir Tore fortsetter med å fjerne hjul og reservehjul. Han tømmer servo-beholderen for olje ved hjelp av sug. Deretter flyttes bilen opp på de to utspringene, slik at jobben kan fortsette arbeidet under den. På bukken kan Sandseth plassere biler opp til 3,5 tonn, ergo er det her alle personbiler havner.