Willy Sandmo er tilbake som sommervikar på Iris.
Willy Sandmo er tilbake som sommervikar på Iris. Han sørger for at bilistene kjører til venstre og inn må nytt mottaksområde med hageavfall og jordmasser. 

Rett ved hovedporten inn til Vikan tar husholdningskundene nå til venstre for å levere hageavfall. Iris har etablert et helt nytt mottaksområde her for å gjøre det enklere å levere avfallet.
  - Det vil ikke bare bli enklere, men også en langt bedre trafikkavvikling. Med den endringen vi har gjort håper vi at levering av hageavfall og rene jordmasser fra husholdningene skal gå raskere. Området er også større enn det vi hadde oppe på Miljøtorget. Vi håper derfor at vi dermed slipper køer på de mest hektiske dagene, sier driftssjef André Johnsen i Iris Service.

Tidligere år, spesielt i tiden før 17. mai, har det vært ennorm stor trafikk på Miljøtorget på Vikan. Og de fleste skal kvitte seg med hageavfall. 
- Det tar litt tid å endre kjøremønsteret. Men mange har faktisk fått med seg at vi har lagt om og etablert et nytt og større område lenger ned mot riksveien, sier ferievikar Willy Sandmo. 

Nytt område for hagfeavfall
Mange har fått med seg at Iris har flyttet området for levering av hageavfall. 

Han er pensjonist nå, men var med helt fra starten da Iris ble etablert for 25 år siden. 
  Hyggelig å være på jobb igjen. Mange av de som kommer forbi er gamle kjenninger. Nå får vi bare håpe at alle ser skiltingen nede ved veien og kjører rett. Det er viktig at alt hageavfall som kundene har i sekker blir tatt ut av sekkene. Det står en egen container her hvor man kan kaste plasten etter bruk, sier veteranen.