Anh
Anh Quynh Nguyen er trainee i Iris Produksjon. Hun har hatt ansvaret for planleggingen av den nye produksjonslinja i restavfallshallen. 

 

Daglig leder Harald Willumsen Østbø og trainee Anh Quynh Nguyen fra Iris Produksjon AS går rundt på Vikan med et målrettet og stolt blikk. De har satt seg en visjon som er hårete, men ikke umulig, å nå.

Null utslipp

- Vi har en visjon om et «nullutslipp Vikan». I dag bruker vi 50.000 liter diesel i året på kvern og maskin i restavfallshallen. Hele denne produksjonen vil nå bli elektrifisert. Det vil si at også lastehåndteringsmaskinen vil bli strømdrevet. Det reduserer energibruken vesentlig og fjerner utslipp av klimagasser, sier Østbø.
  Den nye produksjonslinja har en kostnadsramme på 20 millioner kroner. Iris Produksjon har som mål å redusere restavfall fra Vikan med opp mot 25 prosent etter at den nye linja er tatt i bruk.

Viktige bidrag

- Hvor mye av dette som er matavfall og metallemballasje fra husholdningene er vanskelig å si, men litt vil det utgjøre. Alt er svært viktige bidrag for å nå vår målsetting om at 65 prosent av avfallet fra husholdningene skal gå til materalgjenvinning i løpet av få år, sier Quynh Nguyen.
  Det blir med andre ord enda viktigere å være nøye på kildesorteringen både hjemme og i næringslivet. For denne fokuserte satsingen er et ansvar alle i Salten må ta, både store og små. 
  - Vi skal gjøre vårt for at Salten skal bli verdensmestre i kildesortering. Det betyr dog ikke at innbyggerne, enten de er hjemme eller på jobb, kan slappe av. Her må det gjøres en solid innsats i alle ledd, sier Østbø.

Ny produksjonslinje
Slik blir den nye produksjonslinja.

Mindre til forbrenning

Alt restavfall blir i dag kvernet og sendt i bulk med vogntog til Nord-Sverige og Trondheim, hvor det blir energigjenvunnet. Det vil si at avfallet blir omgjort til varme, som brukes til oppvarming.
  - I den nye produksjonslinja vil vi «slanke» restavfallet ved at vi foretar en manuell sortering før avfallet blir kvernet. Etter kverning vil en kraftig magnet ta ut alt av feilsortert metall. Deretter vil en trommel sørge for at vi kan ta ut en del matavfall og finstoff som ikke er brennbart.
  Den største gevinsten vil man få fra restavfallet som kommer fra næringslivet og Iris sine Miljøtorg. Mye av dette er grovavfall som ikke er brennbart, og da er det ingen vits å sende det videre til forbrenning.

Emballert

Gevinsten for Iris Produksjon stopper ikke her. Den nye produksjonslinja ender opp med at avfallet blir presset i baller, som igjen emballeres med plast. Dette er en sikkerhetsmessig forbedring fra tidligere produksjonslinje fordi det de siste årene har det vært en rekke branntilløp i restavfallshallen forårsaket av litiumbatterier. Pakkingen bidrar til redusert brannfare ved at avfallet komprimeres og plastes, da det blir begrenset tilgang til luft. De emballerte ballene kan også lagres utendørs, noe som gjør at vi kan bygge opp et større lager og utnytte flere typer vogntog for transport.

Båt og bane

- I løpet av et par års tid har vi et mål om å sende avfallet fra oss med bane eller båt, noe som bidrar til færre vogntog på veiene og en mer miljøvennlig transport. Et annet viktig element er at omleggingen bidrar også til å redusere skadedyr, for i den nye restavfallsthallen vil bli tømt for avfall hver dag. Her blir ingen ting liggende igjen til neste dag, sier en stolt daglig leder Østbø.

Det er ingen grunn til å tro at det ikke er vits å kildesortere. Din innsats kan være det som vipper oss inn som verdensmestere i kildesortering. Hvordan skal din husholdning eller bedrift jobbe for å nå vårt felles mål?