AvfallsbilIris sine grønne biler er på veiene igjen fra mandag av for å tømme avfall i hele Salten. For husholdningene i Hamarøy og Steigen blir det nye tømmedager. 

- Vi jobber hele tiden med å optimalisere rutene våre, slik at vi kan redusere på antall kjørte kilometer. Det er årsaken til at det for de fleste husholdningene i Steigen og Hamarøy blir nye tømmedager i 2021.
  Det sier driftsleder Andreas Furnes. Han er ansvarlig for innsamling på distriktsrutene i Iris Service.

Forbedringer

- Vi leter etter forbedringer. Det kan være at vi kan slå sammen flere ruter eller splitte ruter, slik et vi får et mer optimalt kjøremønster og færre kjørte kilometer. Det gir både en økonomisk og en miljømessig gevinst, sier Furnes.
  På den første tømmedagen i 2021 vil Iris hente rest, mat og julesekk Nordfold, Leinesfjord, Helnessund og Botn i Steigen. Mandag er det ingen tømming i Hamarøy, mens det på tirsdag blir hentet mat, rest og julesekk i Skutvik, Oppeid og Tranøy. 

Klikk på linken under. Da kommer du på hjemmesiden vår hvor du kan hente ut en fullstendig oversikt over tømmeplanen for din adresse.

https://www.iris-salten.no/tommekalender/


På Iris-appen vil de nye tømmedagene automatisk bli oppdatert. Har du ikke lastet ned appen kan du gjøre det ved å gi til App Store eller Google Play. Mer informasjon om dette finner du ved å klikke på linken under.  

https://www.iris-salten.no/iris-appen/category863.html