To menn, en dame og en avfallsbilTransportlederne Andreas Furnes (t.v.) og Runar Horn og leder av kundesenteret Britt Skjelvan, ber alle om å studere Iris-appen for neste år. For mange blir det nye hentedager på blant annet matavfallsdunken.

- Vårt tips er å følge litt ekstra med i Iris-appen, sier Runar Horn, transportleder Bodø i Iris Service.

Nye hentedager for matavfall

Selskapet har ansvaret for avfallshenting i hele Salten, og vil fra neste år gjøre endringer som blant annet vil bety nye hentedager.
  - Det blir fast tømming av matavfallsdunken hver 14. dag i Bodø i vinterhalvåret, noe mange har etterspurt. Men den viktigste endringen er at tømming av matavfallsdunken vil skje på en annen dag enn de øvrige avfallstypene. Og for noen vil det også bli endringer for henting av både glass- og metallemballasje og plastsekken. Det betyr at det kan bli hele fire ulike hentedager, mens man tidligere hadde bare to. Derfor er det ekstra viktig å følge med når avfallet skal hentes. 

Mer effektiv

- Vi jobber hele tiden med å effektivisere driften, og utnytte ressursene på best mulig måte. Med ruteendringene på matavfallet sparer vi 12 hentedager i måneden, noe som påvirker alle delene av den tredelte bunnlinjen i positiv retning; lavere kostnader, redusert miljøavtrykk og mindre tungtransport på veiene i Salten, forklarer transportlederen. 

Følg med i Iris-appen

Britt Skjelvan,  leder for kundesenteret i Iris, oppfordrer kundene til å følge ekstra med på tømmeplanen for 2022 som nå er klar både på app og hjemmeside. 
  - Det enkleste er å bruke appen, for der vil endringene skje automatisk. De som enda ikke har lastet ned appen vår på sin smarttelefon bør gjøre det. Tømmeplanen i appen er alltid rett, og den er nå helt driftssikker og fungerer som den skal, forsikrer Skjelvan, som oppfordrer til å sette på varsling før tømmedag.
  - Da glemmer man ikke å sette ut dunken, sier hun. 
 

 

Iris-appen 

Endringer i distriktet

Det er ikke bare i Bodø det vil skje endringer neste år. I Fauske vil Iris gå over til henting av avfall med sidelaster.
  - Ved bruk av sidelaster er det viktig at dunken står rett vei – med åpningen på lokket mot veien. Det vil bli henting av to avfallstyper slik som før, men også her kan det bli endring av tømmedager, sier transportleder distrikt, Andreas Furnes.
  Han forteller også at husholdningene i og rundt Fauske sentrum, får nye og større dunker for glass- og metallemballasje i løpet av første halvår 2022. Det samme gjelder for flere av husholdningene i Saltdal.
  - I likhet med i Bodø, vil det bli mindre endringer på tømmedagene også i distriktene, så her gjelder samme oppfordring om å følge med i appen til Iris, sier Furnes.

HER FINNER DU TØMMEPLANEN FOR 2022