HT Safe svarer folk i Nordlan om ruteopplysning. Trond Hanssen har lang fartstid på HT Safe, blant annet med å gi opplysninger til folk i Nordland om rutetider. Fra mandag vil han være på plass på telefonnummer 820 75 177 i stedet for 177.  

- Vi har 35 års erfaring med ruteopplysning for fem fylker. Når Nordland fylkeskommunen ikke lenger vil kjøpe tjenesten av oss på 177, og heller satse på hjemmeside og app, lanserer vi nå vår egen løsning, sier daglig leder Otto Einar Johansen i HT Safe.
  - Både hjemmeside og app har lenge vært i drift, men likevel har rundt 200 personer daglig ringt inn for å få ruteopplysning hos oss. Når det er ruskevær og mange endringer, kan det være 400 – 500 forespørsler på en dag. Det må bety at mange ikke får tilstrekkelig hjelp gjennom den elektroniske løsningen.

Det trygge alternativet

Selskapet driver i dag ruteopplysning for fylkeskommunene i Trøndelag, Sogn og Fjordane og Finnmark.
  - Gjennom 35 år har vi lært oss geografi og rutenett for kollektivtrafikken i fylkene vi betjener. Vi har dermed levert tjenesten til fylkeskommunen med garanti for at vi gir ut riktige opplysninger til kundene. Denne garantien opprettholder vi nå for den betalte tjenesten, sier teamleder Marie Finvik Karlsen.

Ansatte

Initiativet om etablering av en betalt ruteopplysningstjeneste kom fra de ansatte i selskapet, som ikke ville sitte rolig og se på tap av arbeidsplasser.
  - Fra Nordland har vi i gjennomsnitt 200 telefoner hver dag fra personer som ønsker opplysning om ulike båt-, ferge-, buss- og togtider i fylket. Vi vet at mange av de som tar kontakt har verken smarttelefon eller internett hjemme. For disse vil vi utgjøre en forskjell, slik at de også i framtiden kan ringe oss, men nå på 820 75 177. Tjenesten vil koste 14 kroner per minutt, som belastes på telefonregningen. På samme måte som når man ringer nummeropplysningen, sier avdelingsleder Monica Skårnes.

1.oktober

Fra mandag 1. oktober vil HT Safe ha på plass den nye tjenesten til innbyggerne i Nordland.
  - Vi har drevet med ruteopplysning siden HT Safe ble etablert for 35 år siden. I starten var ruteopplysning en teletorgtjeneste.
  - Dette er på mange måter babyen vår som vi ikke vil gi slipp. Med den kompetansen vi har om både rutetider, ruteendringer og ikke minst geografi, skal vi fortsatt hjelpe folk i fylket med å komme seg fram. Som før vil vi også være behjelpelig med å sette sammen reiseruten, slik at det blir minst mulig ventetid. På sikt vil vi utvide tjenesten til andre områder, men det er for tidlig å si noe om nå.
  - Vårt slagord er «Det trygge alternativet» - og det skal vi følge opp. Men nå på det nye nummeret 82075177, sier Finvik Karlsen.

Rute-tabeller på papir

I tillegg til selve opplysningstjenesten, har HT Safe sendt ut rutetabeller på papir til turistinformasjoner og enkeltpersoner i fylket.
  - Fortsatt er det mange som ønsker en rutetabell på papir. Vi viderefører denne tjenesten både til turistinformasjoner og enkeltpersoner, men også dette må vi nå ta betalt for, sier Johansen.
  Ruteopplysningen for Nordland vil holde åpen fra tidlig om morgenen til sent på kveld på ukedagene, og litt kortere åpningstid i helgene og på helligdager.