Vår samarbeidspartner og utvikler Norconsult har i flere måneder jobbet med en ny tømmeapp. Rett over nyttår vil vi sette i gang testing, før vi endelig lanserer den.
  De problemene mange opplever i dag med at de ikke får varsling, først og fremst på androide telefoner, skal være løst. I tillegg vil den nye versjonen være enklere å bruke, spesielt når man skal søke etter adresser, og ha flere nyttige funksjoner. 
  Det vil dessverre ikke være mulig å oppdatere gammel Iris-app til ny, da teknologiene i de to løsningene er så ulik at det ikke lot seg gjøre å overføre data fra gammel til ny. Men det skal vi komme tilbake til med utførlig informasjon om. 

Tømmekalender på papir

Den nye tømmekalender for 2018 er nå klar til nedlasting fra hjemmesiden vår. De som har app trenger ikke gjøre noe, her vil det skje en automatisk oppdatering. I perioder vil noen oppleve at man ikke får kontakt med tjenesten på hjemmesiden. Vår leverandør har ikke klart å finne ut hvorfor, men alt tyder på at den ikke takler ekstremt stor trafikk. Derfor ligger det nå inne en automatisk restarting hver halve time. Så får du problemer med nedlasting, må du prøve igjen etter noen minutter.
  Vi beklager dette sterkt, men får ikke løst problemet før ny programvare er på plass i forbindelse med lansering av ny Iris-app utpå nyåret.