Mathis Larsen er opprinnelig fra Beiarn, og har siden 2001 jobbet i Bama-systemet. I dag er han daglig leder for Bama Dagligvare AS i Trondheim.
  ‒ Etter sju år med ukependling mellom Trondheim og Bodø ønsker jeg mindre reisevirksomhet, mer til familien og fast arbeidssted i Bodø. Stillingen som daglig leder i Iris Service er mye beslektet med det jeg jobber med i dag når det gjelder logistikk, sier Larsen, som tiltrer i løpet av sommeren.
  Iris Service er hundre prosent eid datterselskap til Iris Salten IKS. Selskapet drifter alle Miljøtorgene i Iris, og transport av avfall fra husholdningene i Bodø og deler av Gildeskål. Selskapet omsatte i fjor for 36,5 millioner kroner og har 35 ansatte.
  ‒ Iris har en organisasjon som stadig er opptatt av nye og bedre løsninger til beste for kundene og selskapet. Jeg ser fram til å starte i min nye jobb. Det blir spennende. Samtidig forlater jeg jo en trygg arbeidsplass jeg har hatt siden 2001 og skal nå inn i en ny bransje. Det er jeg ydmyk for, sier Mathis Larsen.
  Nåværende daglig leder, Johnny Brovold, var en av de første som ble ansatt i Iris i 1993. Etter 24 år i selskapet går han til høsten av med AFP.