Mann inne i lokalerAsbjørn Bye har overtatt roret i HT Safe og er i full gang med jobben sammen med selskapets ansatte

- HT Safe er en unik lokal bedrift i Hamarøy. De som kjenner meg, vet at en av drivkreftene mine er å få være med å bygge opp lokale arbeidsplasser. Jeg er i gang med jobben og ser virkelig frem til å få arbeide sammen med dyktige ansatte på Oppeid i en tidsbegrenset periode på et års tid, sier Bye.
  Han har tidligere vært maskinsjef og inspektør i rederi, før han gikk inn i mineralbransjen hvor han var i 25 år, derav 13 år som fabrikksjef på Drag.

Spennende bedrift

- Siden 2014 har jeg jobbet som rådgiver innen ingeniørtjenester. Når jeg ble spurt om å gå inn som daglig leder i HT Safe var det ikke noe problem å takke ja til det. Den er sterkt forankret i lokalsamfunnet og har et stort potensial. Det blir derfor veldig spennende å få være med å ta bedriften videre med alle utfordringer og muligheter som ligger foran oss, sier Bye.

Fornøyde ansatte

Ansatte-representant Ida Walsøe i styret i HT Safe er strålende fornøyd med å få Asbjørn Bye som ny daglig leder.
  - Han er en dyktig og erfaren daglig leder som er bosatt i Hamarøy. Han kjenner næringslivet i kommunen godt og brenner for lokale arbeidsplasser. Vi ansatte er overbevisst om at den kompetansen han besitter vil bidra til en positiv og god utvikling for HT Safe, sier hun.

Fornøyde eiere

Iris Salten er største eier i HT Safe med ved 73 prosent. Administrerende direktør Bjørn Ove Moum i Iris Salten, som også er styreleder i HT Safe, er veldig godt fornøyd med at Asbjørn Bye har sagt ja til å lede selskapet på Hamarøy i et år framover før selskapet har ny daglig leder på plass. 
  - At vi har fått en leder som bor på Hamarøy og som vil være til stede sammen med den øvrige staben er viktig for å utvikle selskapet videre. Dette er en god løsning for både eiere og ansatte og som vil bidra til kontinuitet fram til vi har fått ansatt ny daglig leder i selskapet.

Mange tjenester

HT Safe er leverandør av mange ulike tjenester. Selskaper betjener 6000 trygghetsalarmer i 52 kommuner over hele landet, og sentralbord og kundesentertjenester til et stort antall virksomheter, på tvers av ulike fagområder.  
  Sikkerhetsalarmer på oppdrettsanlegg er en voksende tjeneste hos selskapet på Oppeid. Ved utgangen av 2020 var HT Safer et av landets største tilbydere av alarmmottak for sikkerhetsradioer.
  Velferdsteknologi er et satsingsområde i kommunene. Eldre bor hjemme lenger enn før, og behovet for helsefaglige responstjenester er derfor økende. HT Safe har vært i dette markedet i over 35 år, og vil også i framtiden være med å konkurrere om leveranser av digitale tjenester til kommunene innen dette området.