Sirkulærøkonomi

- Da jeg så stillingsannonsen for daglig leder i Iris Produksjon var jeg ikke i tvil. Jeg har et sterkt ønske om å få jobbe daglig med bærekraft og miljø. En indre lyst om å være på den rette siden, rett og slett, sier Svendsen, om hvorfor han søkte på stillingen som han i dag har fungert i siden desember.
- Jeg vil bidra til en større forskjell for miljøet. Det er ikke uten grunn at sirkulærøkonomi blir et viktigere og viktigere begrep, hvor målet er å utnytte naturressurser igjen og igjen, og utnytte dem til vi står igjen uten. Men, skal vi klare å holde ressursene i et kretsløp så lenge som mulig, er vi avhengige av å spille på lag med andre aktører, sier Svendsen.

Ny daglig leder Iris Produksjon
André Svendsen (41) er ny daglig leder i Iris Produksjon, selskapet som daglig mottar og behandler alt avfall som leveres på Vikan.

På andre siden av jorda

Med bachelor i økonomi og markedsføring fra Australia, og en master i finans fra Hong Kong, er det liten tvil om at han har med seg en allsidig bakgrunn.

- Etter studiene i Asia flyttet jeg tilbake til Bodø, for å jobbe i Nordlandsbanken. Der var jeg i sju år før jeg startet i Bodø Energi, som ansvarlig for kvalitet og HMS. I Bodø Energi var jeg blant annet avdelingsleder for drift av strømnettet i Salten med ansvar for nesten 70 ansatte, sier Svendsen om reisen han har hatt frem til han startet i Iris Produksjon.

I dag bor han i Bodø, sammen med kone og tre barn. De har slått seg til ro, men hverdagen er ikke kjedelig med tre aktive unger.
- På fritiden foretrekker jeg å være ute i skog og mark med familien, og er det veldig fint vær tar jeg gjerne en tur i kajakken, sier Svendsen om den typiske hverdagen.


Daglig leder Andre Svendsen
André Svendsen inviterer alle aktører som ønsker å inngå et samarbeid med Iris Produksjon om å ta kontakt for å se om det kan være starten på et nytt partnerskap.  

Muligheter i Salten

- Som daglig leder har jeg et overordnet ansvar for at vi foredler alt av ressurser vi tar imot på best mulig måte. Dette innebærer blant annet å minimere belastningen vår drift har på miljøet, og å sørge for høy grad av materialgjenvinning. I tillegg innebærer det å ha gode samarbeidspartnere, og enda bedre er det hvis de er lokale eller regionale.
- Gode eksempler på eksisterende samarbeid er Celsa på Mo, som vi sender metallavfall til, hvor de lager nye armeringsjern av. Hvert år sender vi store mengder flis fra trevirke til Keiseren, på Rønvikjordene, som sørger for varme på City Nord. Og av matavfallet vi mottar lager vi god og næringsrik kompostjord for salg, sier Svendsen om viktigheten av gode samarbeid på tvers av selskaper.

Andre Svendsen i Iris Produksjon ved stål som sendes til Celsa til Mo
Enorme mengder metall som leveres til Vikan sendes videre til Celsa på Mo for å inngå i nye armeringsjern.

Fremme utvikling

Iris Salten IKS er et stort konsern med flere datterselskaper. Iris Produksjon er et av tre selskaper som har avfall som sitt hovedområde.
- Jeg er positivt overrasket over den store driven om å gjøre noe mer, og å hele tiden utvikle driften og behandlingen av avfallet. Nå står et nytt anlegg for behandling av trevirke på trappene. Dette gjør vi for at sluttproduktet vi sender fra oss kan oppnå en høyere kvalitet og minske avtrykket vårt på miljøet, sier Svendsen optimistisk.

Trevirke og daglig leder i Iris Produksjon
André Svendsen viser frem hvor trevirke som leveres til Vikan, kvernes til flis som kjøres til Keiseren, som benytter det som brensel for fjernvarme i sentrale bygg i Bodø.

Tørre å satse

- Vi vet at det er mange aktører i Salten som har et ønske om å gjøre mer og større satsninger på bærekraft. Vi er svært interesserte i gode samarbeid som skaper verdi for Salten. Vi som daglig mottar store mengder avfall som vi enten behandler lokalt eller sender videre for gjenvinning, gir samarbeid stor verdi. Vi ønsker å stimulere til og fremme velfungerende partnerskap i næringslivet i Salten. Vi er klare om det er noen som ønsker en dialog med oss, avslutter Svendsen.