Det er konklusjonen til Iris sin egen Miljødetektiv Sebastian Siiri. Han kontrollert stordunker, containere og under bakken-anlegg i en rekke borettslag i Bodø i sommer.
‒ Mange ville fått rødt kort. Men ingen er i nærheten av Galnåsmyra borettslag når det gjelder matavfall. Her var det langt mer plastposer en bioposer. Faktisk 80-90 prosent, sier Siiri.

Syndere

‒ Da Iris for tre år siden gjennomført en storstilt kontroll av alle matavfallsdunkene, viste det seg at mesteparten av plast og ikke-komposterbart avfall kom fra fellesanlegg. Derfor gjennomfører vi i år en ekstra kontroll av borettslag og sameier i Bodø, sier kommunikasjonsansvarlig Arnt E. Pedersen i Iris Salten.
‒ Vi har på nytt engasjert en egen Miljødetektiv for å finne ut hvordan det står til med sorteringen i fellesanleggene. 

Matavfall

Miljødetektiv Siiri er overrasket over hvor dårlig matavfallet er sortert i mange borettslag.
‒ Det virker som om mange kaster matavfall i bæreposer og ikke i nedbrytbare bioposer. Der vi gjorde stikkprøver viste det seg at flere bæreposer inneholdt restavfall. Det er egentlig rart at beboere i borettslag ikke klarer å kaste avfallet i rett dunk, container eller under bakken-anlegg.

Ressurs

‒ Søppel er ikke lenger søppel, men en ressurs eller råvare som brukes til å lage nye produkter. Men skal vi ha mulighet til å sende fra oss gode råvarer er vi totalt avhengig av at våre kunder gjør en god sorteringsjobb, sier Pedersen.
‒ Det er for eksempel ikke mulig for oss å lage kompostjord av restavfall og plast. Fordi dette er avfall som ikke brytes ned. Så når matavfallet samles opp i kjøkkenbenken må det skje i nedbrytbare bioposer som kastes direkte i matcontaineren, og ikke legges i bæreposer.

Bedre på papir

Sorteringen av papp og papir er så langt bedre enn for matavfall. Men også her kastes papiret i containerne i bæreposer. 
‒ For Galnåsmyra borettslag, som er på størrelse med en liten norsk kommune, var det mellom fem og ti prosent restavfall sammen med papiret. Mange av plastposene inneholdt papp og papir. I stedet for å kaste papp og papir løst i containerne og ta med bæreposene hjem, har hele posen havnet i papiravfallet. Det er helt unødvendig. 
‒ Hvis det byr på problemer å ta vare på bæreposen etter at papiret er kastet løst i containeren, er det mye bedre å kaste den i restavfallet enn å la den følge med papiret, sier Pedersen.

7000 abonnenter

Nærmere 7000 av Iris sine abonnenter bor i borettslag og sameier i Bodø. 
‒ Det er en betydelig del av våre 35.000 husholdningskunder. Vi er derfor helt avhengig av et godt samarbeid med disse for at vi skal lykkes med å få inn godt sorterte fraksjoner både når det gjelder, papp og papir, matavfall, husholdningsplast og glassemballasje og hermetikk.
‒ Etter ferien vil vi gå ut med informasjon om riktig sortering til beboerne i alle borettslag og sameier i Bodø. Vi er sikker på at det vil gi resultater, sier Pedersen.