EU har satt målet om at 65 prosent av alt avfall skal sendes til materialgjenvinning, men ikke før i 2035. Hva om vi sier at Salten kan nå det målet allerede i 2020?

Slanking av restavfallet

Tenk å kunne si at Salten er best i verden på kildesortering. Vi er ikke bare best i Nordland, eller langt bedre enn Tromsø - vi er snart best i verden! Det er fordi vi tar det avfallet som kan brukes i produksjon av nye produkter ut av restavfallet og plasserer det i egne, rendyrkede avfallsbeholdere. Det er det som kalles materialgjenvinning, i motsetning til at avfallet blir brent og omgjort til energi.
 

status restavfall 2018Dette er status på restavfallet i 2018.
 

God sortering

Flere avfallsselskaper har en annen avfallsløsning enn Iris, der avfallet sorteres i poser med ulik farge, som igjen kastes i en og samme dunk.
  Posene blir optisk sortert. All erfaring viser at denne måten å sortere avfallet på gir et dårligere resultat enn den ordningen vi har i Salten der vi har en dunk for hver fraksjon.
  Vi vet at mye av det som kastes i restavfallet er matavfall, glassemballasje, hermetikkbokser, papir, papp og elektronikk. Det betyr at for å nå målet, må alle gå løs på restavfallet sitt, og kaste det i rett beholder. Små, store, gamle som unge. Vi skal vise hele verden at vi skal nå det målet i 2020. Hele 15 år før alle andre!
 

Målet for restavfallet i 2020Dette er målet i 2020. 
 

Over 20 år

En av grunnene til at Salten er så flink til å kildesortere er at vi starta tidlig. Iris innførte kildesortering for husholdningene allerede i 1997. Da ble det plassert ut tre dunker til hver husholdning. Senere har vi innført henteordning av husholdningsplast og glassemballasje og hermetikkbokser. Vi har med andre ord lang erfaring i kildesortering. I fjor gikk over 60 prosent av avfallet fra husholdningene til materialgjenvinning, altså bare fem prosent unna målet.

Feilsortert

Så hva kan vi alle gjøre? For tre år siden gjorde vi en analyse av restavfallet fra husholdningene i Bodø for å finne hvor mye som kan sorteres ut. Bare 47 prosent var brennbart restavfall. Hele 20 prosent var matavfall, 11 prosent var husholdningsplast, 10 prosent var glassemballasje og metall og 6 prosent av papir. Avfall som ikke skulle ha vært i restavfallet, men har sine egne beholdere.
  Med andre ord, det er ikke vanskelig å hente inn de resterende fem prosentene for at vi skal nå vårt mål på 65 prosent materialgjenvinning. Litt vasking av plast i kaldt vann, en liten tur ekstra ut til dunken med syltetøyglasset og fiskebolleboksen, og ikke minst; mindre matavfall i restavfallet.

Elever

Iris vil gjennom Ungt Entreprenørskap ta kontakt med elevene på mellomtrinnet i hele Salten for å få de med på laget for å redusere restavfallet. Vi  håper de blir hjemmets egne avfallsinspektører, som skal sørge for bedre sortering og mer materialgjenvinning. Framtidas ledere skal få sitt første oppdrag - å hjelpe oss i Salten til å nå målet på 65 prosent materialgjennvinning. 

  Ikke bare blir vi verdensmestere i kildesortering om alle finpusser sorteringsferdighetene sine, men du sparer også penger, fordi restavfallsdunken da kan bli mindre. Det er faktisk mange av kundene til Iris som ikke er klar over at renovasjonsgebyret beregnes ut fra størrelsen på dunken, så jo mindre restavfallsdunk du har, jo mindre betaler du i renovasjonsgebyr.

Win Win Win WIN. Du vinner. Iris vinner. Naturen vinner. Pengeboka vinner.
 

Mindre restavfall
La det gå sport i det og slank restavfallet litt for hver måned. Det er god miljøgevinst.