Iris, Retura Iris og Østbø tilbyr alle avfallsinnsamling i Salten. Nå går de sammen om et felles budskap - de vil ha slutt på fargede sekker.

Brann i restavfall

  - Analyser viser at avfall i fargede sekker inneholder større andeler farlig avfall og elektronikk, enn avfall levert i gjennomsiktige sekker. Farlig og elektronisk avfall inneholder miljøgifter, og særlig utgjør batterier en økt risiko for brann. I 2021 hadde Iris 23 branner i anlegget hvor vi behandler restavfall, sier Monica N. Tennfjord. Hun er daglig leder i Iris Service AS, selskapet som har ansvar for innsamling av alt husholdningsavfall i Salten, og driften av tolv miljøtorg i region.
  - Det vi ser av gjenstander som oftest kastes feil i restavfallet er batteri, spraybokser, ledninger og lamper. Det er også observert en del propanflasker og gassbeholdere som ikke har vært tomme. Havner slike gjenstander i klem når restavfallet kvernes kan det som er til stor fare for de ansatte, sier Tennfjord.

fyrverkeri batteri eksplosiver i restavfall
Batteri og fyrverkeri som hvert år havner feil sammen med restavfallet er årsaker til flere branner både i Vikan og på Østbøs avfallsmottak.

Avfall skal være sortert og synlig

  - Allerede i 2018 tok Renovasjonsetaten i Oslo grep, og innførte krav av gjennomsiktige sekker på sine gjenvinningsstasjoner. I årene etterpå har de fleste norske renovasjonsselskaper både for næring og husholdning fulgt etter, sier Anders Tverbakk, daglig leder i Retura Iris som samler inn avfall fra bedrifter.
  - Vi ønsker at også næringskundene går over til bruk av gjennomsiktige sekker. Både som privatperson og bedrift produserer vi store mengder farlig avfall uten å kanskje tenke over det, lighter, sprayboks, røykvarslere og beholdere med gass er bare noen eksempler, sier Ole-Marius Norheim, i Østbø, som også er an aktør som samler inn avfall fra næringslivet i Nord-Norge.
  - I fjor hadde vi 13 branner på avfallsmottakene våre, mange av de skyldtes batteri og farlig avfall i restavfallet vi mottok dessverre, legger Norheim til om brannårsaker.

To menn med gjennomsiktig og farget avfallssekk
Anders Tverbakk i Retura Iris, og Ole-Marius Norheim i Østbø ber alle sine kunder om å levere avfallet i gjennomsiktige sekker, både i containere og på bedriftstorgene.

Et forbud på sikt

- Vi tror kundene bli enda flinkere til å kildesortere avfallet når det må leveres i gjennomsiktige sekker. Det gjør det også langt enklere for våre ansatte å gjøre en mottakskontroll og sikrer vi at det ikke kommer farlig avfall eller selvantennelige materialer slik som litiumbatterier inn i avfallsstrømmene som går til gjenvinning, sier Tennfjord.

- Vi har forståelse for at kunder kan ha fargede avfallssekker liggende hjemme, og kommer ikke til å sende folk hjem med avfall i slike sekker. Men, vi oppfordrer til at man allerede tilegner seg vanen med å levere avfall i gjennomsiktige sekker. På sikt vil de komme et forbud, legger hun til.

Ansatte på Iris miljøtorg Vikan med farget og gjennomsiktig avfallssekk
Tilbakemeldingene fra ansatte på miljøtorg forteller at mange av kundene er klare for overgangen fra fargede sekker til gjennomsiktige, sier Monica N. Tennfjord.
 

Kundene er klare

- Signaler fra de ansatte på våre miljøtorg er at kundene er klare for en overgang fra fargede til gjennomsiktige sekker. Flere ansatte har allerede fått spørsmål om ikke det skal innføres i Salten også, sier Tennfjord.
-  De fleste kundene gjør så godt de kan, og er opptatt av å sortere rett. Ved å sortere avfallet i gjennomsiktig sekk vil det være lettere for våre ansatte å veilede kundene. Det er kun restavfall man trenger å betale for på miljøtorg som husholdningskunde. Dermed lønner det seg å sortere, legger hun til.  Gjennomsiktige sekker til avfall fås kjøpt på de aller fleste dagligvarebutikker, men også byggevarehus.


Mann med gjennomsiktig avfallssekk
Gjør som Jonas, lever avfallet i gjennomsiktig søppelsekk på miljøtorget.