Under bnakken anleggNå må beboere som leverer avfall i fellesanlegg legge seg i hartdtrening. Kom igjen, vi heier på dere. 

At det er konkurranseinstinkt i Salten, det er ingen tvil om. For en jobb dere gjør med kildesorteringen! Gjennomsnittstallene for 2018 viste at 42,5 prosent av avfallet fra husholdningene i Salten var restavfall. I dette tallet er også glassemballasje og hermetikk, plastemballasje og blandet papir og papp levert på miljøtorgene tatt med.

Magisk grense

Ved utgangen av oktober i år var tallet kommet ned på 36,0 prosent. Vi er bare én prosent unna å nå målet. ÈN prosent, folkens.
  Fortsetter denne trenden ut året, vil vi ha en forbedring på hele 6,5 prosent sammenlignet med 2018. Det betyr at vi i løpet av 2020 når den magiske grensen på 35 prosent restavfall og 65 prosent til materialgjenvinning. Dere har altså tatt jobben på alvor og snart sortert dere til gull. 

Fellesanlegg

Betyr det at vi skal bare slappe av og surfe til mål? Nei, man vinner ikke gull ved å spasere over mållinja. Vi har enda ting og forbedre.
  Fellesanlegg både under og over bakken er langt unna å nå målet om 35 prosent restavfall. I våre under bakken-anlegg, som over 4000 abonnenter har, er andelen restavfall på nesten 58 prosent. Her må det jobbes! Det samme gjelder for fellesanlegg over bakken.

Motivasjon

- I dag er betalingsordningen for under bakken-anleggene slik at man kan kaste så mye restavfall man vil, uten at det får økonomiske konsekvenser. Digitale løsninger gir oss nå mulighet til å registrere hvor mange innkast hver beboer har, og vi ønsker å motivere til enda bedre kildesortering, også på fellesanleggene, sier kommunikasjonssjef Arnt E. Pedersen.
  Han er begeistret over at folket i Salten virkelig har tatt utfordringen, og til og med gjort det ukult å slurve i kildesortering.

Endring

- I det siste har jeg overhørt småbarnsfamilier som diskuterer kildesorteringen på kafé, og da blir jeg veldig stolt og håpefull for framtida. Dette er en fellesdugnad. Vi har handla, spist og drukket, og så må vi passe på hvor avfallet vårt ender. Det er en helt nydelig holdningsendring som har skjedd, sier Pedersen.
  Til alle med fellesanlegg under og over bakken har han et godt tips:
  - Det er ikke rare innsatsen som skal til, før dere suser frem på tabellen. Ha det som et naboprosjekt at dere skal bli bedre på å sortere, og følg med på om antallet restavfallsposer endrer seg.

Nytt system

I framtida kan det komme på plass en løsning der man betaler for antall poser man kaster i  fellesanlegg. Digitaliseringen er med å gjøre det enklere å gjøre det rette for miljøet.
  - Får vi et slikt system på plass, er jeg sikker på at vi kan nærme oss hele 70 prosent avfall til materialgjenvinning, sier Pedersen optimistisk.