To mennFagsjef Robert Tarasz og prosjektleder Birger Haftor Nilsen (t.h.) under utviklingsarbeidet med å løse renseprosessen av sigevann med PFAS. 

- For Ny by-Ny flyplass-prosjektet i Bodø er det veldig viktig at vi lokalt kan ta imot såkalte PFAS-masser. Dette er masser man for det meste finner på flyplasser. Nå kan vi fortsette planleggingen av en ny celle på deponiet med en egen renseløsning fra Mivanor som fanger opp PFAS og sikrer at det ikke går ut i sigevannet, sier daglig leder Harald Willumsen Østbø i Iris Produksjon.

Miljøgifter

Per- og poly-fluor-alkyl-stoffer (PFAS) er en stor gruppe fluorholdige stoffer som har blitt brukt i over 50 år i en rekke produkter, blant annet i matvareemballasje, slippbelegg i kjeler og stekepanner, impregneringsmidler for tekstiler, brannslukningsskum, rengjøringsprodukter, kosmetikk, maling, lakk og enkelte typer skismøring.
  - De største bruksområdene med denne type miljøgifter har nok vært brannslukningsskum. Derfor finner vi høye konsentrasjoner i masser fra flyplasser og brannøvingsfelt. De fleste av stoffene brytes svært langsomt ned i naturen og er helseskadelig. Derfor stilles det store krav fra myndighetene om hvordan masser med PFAS skal håndteres, sier Østbø.

Deponi


Egen renseløsning

Mivanor, som utvikler og leverer ulike typer renseløsninger, blant annet til deponier, har utviklet et eget produkt som renser vann som inneholder PFAS.
  - Vi har samarbeidet tett med Mivanor i lang tid for å få til en renseløsning som gjør det mulig for oss å deponere PFAS-masser. Når vi nå har fått godkjenning fra Fylkesmannen vil vi fortsette dette arbeidet, slik at vi får på plass en fullverdig renseløsning.

Tre i Norge

Tillatelsen fra Fylkesmannen åpner også for mottak av masser som inneholder PFAS utenfor Salten.
  - Først og fremst er dette viktig for Bodø da vi vet at det finnes store mengder masser på flyplassområdet som inneholder disse miljøgiftene. At vi lokalt kan ta imot disse har stor betydning for Ny by-Ny flyplass-prosjektet. Men det gir oss også muligheter til å kunne tilby denne tjenesten utenfor Saltens grenser i og med at det kun er tre deponier i Norge som har denne tillatelsen, sier Østbø.