Iris leter denne våren etter unge folk i Salten til et nytt konsept hvor elever fra ungdomsskole og videregående skole kan få sine meninger delt gjennom kanalene til Iris.


Løfte frem unge folks meninger

- Vi ønsker å invitere elever til å få sin stemme hørt i våre digitale kanaler og i vårens utgave av magasinet IrisNytt og i, sier leder for marked- og kommunikasjon i Iris, Pernille Devold Kolsing.

- Vi tenker dette kan være en fin mulighet for å løfte frem ungdommers tanker om samfunnet vi lever i og om fremtiden slik de ser den for seg. Det vi ønsker å høre er hvordan de ser på verden med de muligheter og utfordringer de mener at vi står i dag og hva de legger i ordet bærekraft, forklarer Kolsing.

Hva er ei bærekraftig fremtid

- Ideen til konseptet ble til i samarbeid med Deadline Media, og prosjektleder Katrine Mevatne. Vi er helt sikre på at mange ungdommer har tydelige tanker om hva en bærekraftig fremtid er, sier Kolsing.

- Det er ingen krav til at teksten skal være knyttet opp mot miljøspørsmål, bærekraft er mye mer enn bare kildesortering og god håndtering av avfall. Det omfatter blant annet sosiale forhold som ulikheter, god helse og likestilling. og økonomiske forhold som innovasjon og en tilrettelegging for en fornuftig økonomisk vekt. Et godt utgangspunkt kan være å se på et av de 17 bærekraftsmålene til FN og skrive en tekst omkring ett av dem som angår en selv spesielt, sier Kolsing om hva de ønsker å høre fra ungdommene.

Flere kanaler

- Teksten vi velger ut som den beste blir distribuert på vår hjemmeside og løftet frem i våre sosiale medier. I tillegg tenker vi å trykke bidraget i vårens utgave av IrisNytt på papir. Selv om bare ett tekstbidrag kommer på trykk, vil vi også velge ut flere tekster som vi deler i våre digitale kanaler i året som kommer, forklarer Kolsing.

Slik deltar du

Fristen for å sende inn tekst er søndag 20.mars og bidraget må være mellom 700 – 800 ord. Bidraget sendes som wordfil til kommunikasjon@iris-salten.no og e-posten merkes med navn på forfatter og navnet på teksten. Den som har bidraget som Iris ønsker å trykke i IrisNytt blir kontaktet i starten av uke 12.