Her presenteres årets kildesorteringsopplegg.Veien til verdensmester ble presentert på Stamina i Bodø av Leif Magne Hjelseng Anne-Line Tverbakk. Å bli bedre kildesortere for å nå et mål kan sammenlignes med trening for å bli bedre i f. eks idrett.

I går inntok de Stamina i Bodø for å fortelle om årets aksjon. For nå jobber Iris knallhardt for å tilrettelegge, slik at Salten kan bli verdensmester i kildesortering. Og om alle gjør en ekstra innsats er målet innen rekkevidde.

Felles mål

- Av avfallet som vi hentet hos husholdningene i fjor utgjorde restavfallet 38,8 prosent. Dette blir sendt til energigjenvinning. Analyser som vi har gjort i restavfallet viser at over halvparten kan flyttes over i andre avfallsbeholdere og materialgjenvinnes. 
- EU har bestemt at 65 prosent av avfallet skal materialgjenvinnes innen 2035.
Med litt ekstra innsats har vi satt oss som mål å nå 65 prosent allerede i 2020 – altså 15 år før tida, sier administrerende direktør Leif Magne Hjelseng, der han står i fullt treningsutstyr klar for ei skikkelig økt for miljøet.

 

 

 

Treningsprogram

I over 20 år har Salten sortert ut papp, papir, husholdningsplast, glassemballasje, hermetikkbokser og matavfall fra restavfallet. Det kan virke som Salten har knekt en kode, for regionen er langt foran mange regioner i Norge.
  - Befolkningen og næringslivet har skjønt at avfall er råstoff til nye produkter, og tar jobben alvorlig med kildesortering. 
  - Som alle andre som skal vinne et VM, kan vi ikke hvile på laurbærene fra fjorårets innsats. Vi har midlertidig døpt om sorteringsguiden til treningsprogram. Det sier noe om vårt fokus i år. Vi skal bli best i verden, sier Hjelseng.

Alle må med

Iris har i år brukt mye tid på å analysere hva som skal til for å få motivert den delen av befolkningen som ikke tar kildesorteringen nøye nok. Det har blant annet gjennomført fokusgrupper og gjort tiltak for å følge det opp. 
  - Vi ønsker å lære av de som bruker tjenestene våre og imøtekomme de utfordringene det eventuelt måtte være med dagens løsninger. Skal vi nå målet med 65 prosent materialgjenvinning, må vi også tilby tjenester som er i toppklasse. 
  Noen av det konkrete tiltakene som kom ut av fokusgruppene var å skape en bedre løsning for oppbevaring av batterier og annet farlig avfall i husstandene. Iris ser også på løsninger for plastavfallet slik at det ikke blåser avgårde på hentedagen.

Klar for innsats for miljøet
Administrerende direktør Leif Magne Hjelseng i Iris Salten og salgssjef Anne-Line Tverbakk i Retura Iris er klar for en treningsøkt for miljøet. For nå oppforer Iris husholdninger og næringsliv til en ekstra innsats med kildesortering.
 

Næringslivet tar utfordringen

Retura Iris som tilbyr avfallstjenester til næringslivet ønsker å komme myndighetene i forkjøpet og tilrettelegge for bedre kildesortering også på jobb.
  - Det kommer til å bli stilt større krav til bedriftene om utsortering av både plast og matavfall i framtiden. Det er ingen grunn til at vi ikke skal ha samme sorteringsløsninger på jobb som det vi har hjemme, sier salgssjef Anne-Line Tverbakk i Retura Iris, før hun kaster seg over manualene. For skal man bli god må trening til.
  - Næringslivet har også skjønt at det vil kreve ekstra innsats om man skal banke inn EU-mål for materialgjenvinning.

Verdensklasse

- Folk i Salten er knallgode på sortering. Derfor vil vi nå tilby løsninger i verdensklasse. Det passer jo veldig godt når vi lukter på en verdensmestertittel her i Salten, sier Tverbakk.
  På spørsmål om Iris Salten har tenkt å bli som løpetrener og familiefar Gjert Ingebrigtsen, smiles det bredt.
  -Vi kan si det sånn. Vi kan ikke ta ferie fra hardtreninga om vi vil bli verdensmester i kildesortering. Her teller hver dag, hver eneste gang og alle må med, sier Hjelseng.