Leverer du den gamle campingvogna til Iris får du nå 3000 kroner i pant, mens du tidligere har måttet betale mellom 10.000 og 20.000 kroner.

‒ Vi har lenge ventet på at den nye vrakpantordningen skulle tre i kraft, slik at kundene kan få betalt for å levere inn campingvogner, bobiler, lastebiler, motorsykler og mopeder til oss, sier daglig leder Harald Østbø og avdelingsleder Ilona Hellerud i Iris Produksjon.

To år

Det var i 2016 at Stortinget vedtok å utvide vrakpanten til å gjelde andre kjøretøyer enn biler og snøscootere.  Nå har Miljødirektoratet i samarbeid med Skatteetaten fått på plass den nye ordningen som gjelder fra 1. januar 2018. Den vil fungere på nøyaktig samme måte som vrakpanten for personbiler.
  ‒ Vi er godkjent mottak for biler, snøscootere og fritidsbåter. Nå utvider vi til også å ta imot de kjøretøyene som er med i den nye ordningen, sier Østbø og Hellerud.

3000 kroner

‒ Vi vet at mange har gamle campingvogner stående i påvente av en ny vrakpantordning. I stedet for å betale mellom 10.000 og 20.000 kroner for å bli kvitt vogna, vil man nå få 3000 kroner i pant. Det er samme beløp som for en personbil. Når snøen forsvinner regner vi vil få inn en god del vogner. Foreløpig vil vi kun ta imot på Vikan, men vi jobber med mottak på noen av de øvrige Miljøtorgene, sier Østbø.
  Daglig leder Torben Hanssen i Bodø Caravan hilser den nye vrakpantordningen velkommen.
  ‒ Det var egentlig på tide, for nå får man kanskje ryddet bort en del gamle campingvogner som står rundt omkring i Salten. Vi har ingen stående hos oss, men vi får ofte spørsmål fra kunder om hvordan de kan bli kvitt den gamle utrangerte vogna si. Og nå kan vi gi de et godt svar, sier Hansen.

Mopeder

Ved vraking utbetaler Skatteetaten 5000 kroner til eier av lastebiler, 3000 kroner for campingvogner og bobiler og 500 kroner for mopeder og motorsykler.
  Den ordinære vrakpanten for personbiler, varebiler og snøscootere er fortsatt på 3000 kroner.
  ‒ Buss over seks meter, traktorer og motorredskaper inngår ikke i vrakpantordningen. Men vi vil være behjelpelig hvis noen ønsker å bli kvitt slikt utstyr eller kjøretøy. Det er bare å ta kontakt, sier Hellerud i Iris Produksjon.