Nasjonale klimamål gjør at vi må fokusere på avfall som en ressurs, men da må vi sortere bedre. Derfor er avfallsbransjen er i konstant utvikling, og med den innovative løsningen «Pay As You Throw» tar Iris Salten en plass i førersetet for å endre måten vi håndterer søppelet vårt på i fellesanlegg.

Så spennende er den nye avfallsløsningen at SpareBank 1 Nord-Norge går inn med tre millioner kroner i støtte fra Samfunnsløftet. 

Tor Gausemel Kristensen og Trud GladNå skal det lønne seg å sortere restavfall, før du slipper posen ned i containeren.  Jo bedre sortert avfall, dess mindre blir fakturaen.  Utviklingssjef i Iris Salten IKS, Tor Gausemel Kristensen gleder seg til å komme i gang med prosjektet, og er takknemlig for den økonomiske støtten fra Samfunnsløftet og konserndirektør for Bedriftsmarkedet i SpareBank 1 Nord-Norge, Trude Glad. 

-Dette prosjektet treffer innertier på vår støtteordning innen «Grønt Samarbeid». Her er det tre aktører i Nord-Norge som går sammen og kombinerer kunnskap, teknologi og innovasjon gjennom å utvikle en lokal løsning på en global utfordring. Da er vi selvsagt med og løfter dem fram, sier Trude Glad, konserndirektør for bedriftsmarkedet i SpareBank 1 Nord-Norge.   

Det skal lønne seg å sortere 

Prosjektet er et samarbeid mellom IRIS Salten, Ilder Nord AS og Nordkontakt AS og retter seg mot folk som kaster avfallet sitt i fellesanlegg hvor man åpner luken med et personlig adgangskort. Målet er å øke sorteringsgraden, redusere utslipp, og samtidig belønne de husholdningene som er flinke til å sortere.   

Har du egen avfallsdunk har du full kontroll på hvor mye restavfall akkurat du kaster og betaler kun for din mengde ved valg av ulike dunkstørrelser, men dette er ikke tilfellet i fellesanlegg.  Med dagens løsning for fellesanlegg, betaler husstandene samme pris om du har mye eller lite restavfall, noe som er urettferdig for de som er flinke til å sortere. Med «Pay As You Throw» skal fakturaene bli mer rettferdig. «Pay as you throw» kan løst oversettes til «betal for det du kaster» av restavfall. 
 
Det er Bodø og Fauske som er først ute med det nye systemet. De to byene i Salten har totalt 600 containere under bakken, fordelt på 122 anlegg.  

-Vi ønsker å stimulere til en mer rettferdig fordeling av kostnadene, slik at de som sorterer godt betaler mindre enn de som ikke sorterer. Lignende tiltak har blitt testet andre steder i Europa og har medført reduksjon i restavfall på mellom 30 – 55 prosent, sier Utviklingssjef i IRIS Salten IKS, Tor Gausemel Kristensen. 

Stor miljøgevinst 

Plukkanalyser utført av IRIS Salten viser et stort potensial for bedre sortering, noe som vil føre til både miljømessige og økonomiske fordeler. Ved å redusere restavfallsmengden, estimeres det at samfunnet kan spare opptil 787 tonn CO2-utslipp årlig.  

Dette tilsvarer for eksempel 3 541 500 km flyturer, eller produksjon av 34 682 kg storfekjøtt årlig.  

Støtten fra Samfunnsløftet understreker viktigheten av grønn omstilling for nordnorsk konkurransekraft, og for å oppnå klimamålene. 

- Vi er svært takknemlige for støtten fra Samfunnsløftet, som gjør det mulig å realisere dette innovative prosjektet og bidra til samfunnsoppdraget vårt om å redusere og utnytte avfall mer, forteller Gausemel Kristensen-utviklingsleder i Iris Salten.  

Kan vokse seg stort 

Det nordnorske samarbeidet mellom IRIS Salten, Ilder Nord AS og Nordkontakt AS legger grunnlaget for en bærekraftig og skalerbar løsning. Gjennom etablering av teknologiske infrastrukturer og samarbeid med andre aktører i bransjen, åpnes muligheten for at lignende initiativer kan gjennomføres i andre deler av landet. 

-I dette samarbeidet møtes kunnskap fra avfallsbransjen og teknologi, for sammen å finne gode løsninger. Ilder er stolte over å få være med å bidra med en software-løsning som ikke bare skal gjøre avfallshåndtering mer rettferdig, men også inspirere og utruste innbyggerne i Salten med innsikt til å kunne ta mer miljøvennlige valg i hverdagen, sier Mathilde Winther, daglig leder i Ilder Nord AS.  

Optimismen deles også av samarbeidspartneren Nordkontakt. 

-Riktig data vil gi målgruppene motivasjon til økt sorteringsgrad. Vårt fokus på bærekraftsmål 9 motiverte oss til å delta i prosjektet. I dette prosjektet skal vi bidra med teknologi og sensorikk som vil gi prosjektet riktig data for beslutningsstøtte, sier Vemund Kristiansen, Prosjektleder IoT og teknologiutvikling i Nordkontakt. 

Fellesanlegg med adgangskort