Teppegulvet er laget av kasserte fiskeredskaper
Administrerende direktør Leif Magne Hjelseng (t.h.) i Iris Salten, og daglig leder i Nofir, Øistein Aleksandersen, viser fram gulvteppene i nybygget på Vikan som er laget av gjenvunne fiskeredskaper samlet inn av Nofir.


Siden 2011 har Nofir bidratt til redusert CO₂-utslipp tilsvarende 8 000 fly mellom Oslo og London ved å gjenvinne kasserte fiskeredskaper og oppdrettsutstyr. Det er nå blitt en miljøgevinst som blir lagt merke til langt utover Saltens grenser.

Suksess

- Hvert kilo materiale vi samler inn medfører en reduksjon i klimagassutslippene tilsvarende 3,6 kilo CO₂-ekvivalenter. For å synliggjøre at det nytter, kan det være greit å sammenligne det med CO₂- utslippet i flytrafikken. 8 000 fullastede fly mellom Oslo og London tilsvarer en million reisende, sier daglig leder Øistein Aleksandersen.

  Selskapet som ble etablert i 2008 under navnet Norsk Fiskeriretur, har blitt en suksess uten like.

Gjenvinnes

- Vi samlet inn redskaper, men oppdaget fort at hvis vi skulle få økonomi i returordningen måtte vi demontere redskapene i ulike fraksjoner utenfor Norge. I 2011 etablerte vi derfor vårt første datterselskap i Litauen, forteller Andreassen.
  Alt fra kasserte nøter, tauverk, garn, oppdrettsmerder, fôrslanger, redskap fra fiskere, oppdrettere, notbøteri, servicestasjoner og avfallsselskaper blir samlet inn av Nofir. Redskapene blir fraktet til Litauen for demontering og klargjøring for gjenvinning. Alt av nylon går for eksempel til Aquafil i Slovenia som lager ny tråd som finnes i klær fra blant andre Adidas, gulvtepper, møbler og andre ulike produkter.

Imponert

Da daværende klima- og miljøminister Vidar Helgesen besøkte Nofir i 2016, ble han imponert over virksomheten til Nofir.
  - Sirkulær økonomi som gir renere hav - det er grønn konkurransekraft i praksis, var hans kommentar på sin egen Facebookside.
  Det er ikke bare Helgesen som er stolt, det er de ansatte også.
  - Det er alltid hyggelig og bli lagt merke til. Vi har et klart mål om å utgjøre en forskjell. Gjennom å skape en verdi fra marint avfall tar vi et viktig samfunnsansvar, sier Aleksandersen.

Globalt

Siden 2011 har Nofir samlet inn 33 742 tonn kassert utstyr fra 14 ulike land i fire verdensdeler. I 2015 etablerte selskapet eget datterselskap i Tyrkia, som også utfører demontering.
  - Norge, Europa og Tyrkia er kjerneområdene våre, og her har vi har et godt fotfeste. Men vi drøfter innsamling i både Vietnam, Canada og på Seychellene.
  Det er mange som ønsker å samarbeide med selskapet. For Nofir hindrer ikke bare kasserte redskaper og plast fra å havne på avveie. Selskapet er også med på å skape nye produkter og bidrar dermed til en enorm miljøgevinst.