Overtakelse av nybygget. Mandag var det overlevering av det nye bygget. Fra venstre byggmester Knut Høivaag, tømrer Thomas Høivaag, tømrer Ståle Andreassen, driftssjef André Johnsen, Iris Service, plass-sjef Bård Olsen, Iris Service, prosjektleder Sindre Torsteinsen, Rambøll AS, og økonomisjef Bjørn Ove Moum i Iris Salten.

‒ Dette er en fantastisk dag. For å bruke et språk som folk her kjenner seg igjen i; det ble jævlig bra, er kommentaren fra plassbestyreren, etter at det mandag var overlevering av bygget. Men fortsatt gjenstår en del arbeid før oppgraderingen er helt ferdig, blant annet asfaltering. Det vil bli gjort etter at tela og snøen er borte.

Ny epoke

‒ Denne dagen har jeg sett fram til. Jeg gleder meg til å flytte inn her. I tillegg kan vi nå gi kundene våre et langt bedre tilbud. I løpet av tidlig sommer vil alt være på plass, sier en lykkelig Olsen.
  Det er entreprenør og byggmester Knut Høivaag i Hamarøy som har gjennomført oppgradering av Miljøtorget, og satt opp det nye bygget. De totale kostnadene har beløpt seg til fire millioner kroner eksklusiv merverdiavgift.
  ‒ Vi har også bygd nye støttemurer for å bedre forholdene for de kunder som skal levere restavfall, metall og trevirke i containere. Vi er sikker på at den oppgraderingen som nå er gjort vil bli meget godt mottatt, sier driftssjef André Johnsen i Iris Service.

Nytt bygg

Den største endringen er uten tvil den nye driftsbygning med kontor, sanitærrom, garderober og lager. Nå har Miljøtorg Tømmernes fått samme standard som Oppeid og Furulund.
  ‒ Det har vært viktig for oss å oppgradere arbeidsforholdene for våre ansatte, men også å gi kundene våre på Tømmernes et langt bedre tilbud for levering av ulikt avfall. I det nye bygget vil vi blant annet ta imot farlig avfall, klær og husholdningstekstiler, elektrisk avfall og en del andre fraksjoner som for eksempel lysstoffrør, batterier, lyspærer og brannslukkere, sier Johnsen.

Omlasting

Miljøtorg Tømmernes har en viktig funksjon som omlastingsstasjon for alt avfall som blir samlet inn i Steigen og Hamarøy før det transporteres til Vikan.
  ‒ Vi har etablert en ny og bedre omlastingsrampe for matavfall. Vi har også fått langt bedre plass på tomta, men det vil først vises når gammelt er borte og vi har fått asfaltert og ryddet opp. I sommermånedene vil dette vises spesielt ved at vi får redusert køene betraktelig, sier Johnsen.