Her på låven hos Katarine Belsom og Aleksander Jakobsen skal det bli miljøhus.

Her på låven skal Katarina Belsom og Aleksander Jakobsen lage miljøhus. 

Drømmen om å bygge et hus med bærekraftige løsninger er absolutt i tiden. For mange av oss dør drømmen allerede på Google, i det man skal finne ut hva et miljøhus faktisk er. For dyrt, for vanskelig og alt for mye å lære seg. Det kan virke som å klatre K2, det å tenke bærekraftig, men Katarina Belsom og Aleksander Jakobsen ønsker å vise at det ikke trenger å være så vanskelig. De er i ferd med å rive ned låven på Valle og bygge den om til et såkalt plusshus.

Energiløsning

‒ Et Plusshus er et hus som gjennom driftsfasen genererer mer energi enn det som ble brukt til produksjon av byggevarer, oppføring og drift av bygget. På den måten går huset fra å være en del av et energiproblem, til å bli en del av energiløsningen. Vi må derfor gjøre riktig valg av materialer, byggetekniske løsninger, teknologi og samarbeidspartnere, sier Katarina og smiler til kjæresten.

Det er ingen tvil om at dette brenner de for. Ikke bare fant de hverandre i fjor som kjærester, men også som byggpartnere.

På lag med naturen

‒ Vi ønsker begge to å leve mest mulig i pakt med naturen, men samtidig leve et moderne liv med bruk av moderne teknologi. Det gjelder også håndtering av avfallet vi produserer. Vi kommer ikke til å bli noen storleverandør til Iris i årene som kommer, sier de to.

Med hjelp av arkitekten Sami Rintala skal den gamle låven på familiegården forvandles til et moderne miljøhus med kjøkkenhage som husets midtpunkt. I låven vil alt matavfall bli gjort om til jord ved bruk av metoden Bokashi. Vi snakker om smarthus, plusshus og naturhus under samme tak. Rett og slett.

Sparer penger og miljøet

‒ Vi ønsker å være med og bidra til et mer bærekraftig og grønnere samfunn. Det betyr at vi må ta mer ansvar for det forbruket vi faktisk har, endre holdninger og gjøre tiltak, sier de to.
 Katarina og Aleksanders plan er å bruke alt som kan gjenbrukes i bygningen. Blant annet gulvene i de to etasjene og ikke minst alt av steinvegger som har et fantastisk særpreg.
 ‒ Målet vårt er at huset skal være energigjerrig og samtidig produsere den energien vi trenger. På halvparten av taket mot veien skal skiferen legges tilbake. Mot sør vil hele taket bestå av solcellepaneler som på det meste vil produsere 15 kilowatt i timen, sier Katarina og går lengre inn i låven.

Selger strøm

I den lyse årstiden vil de til og med kunne selge overskuddsstrøm til energiselskapene, og dermed kjøpe tilbake med god samvittighet i mørketida. Grunnflaten i låven er 220 kvadratmeter. Katarina og Aleksander ønsker å heve taket 1,5 meter.
 ‒ Det gir oss muligheter til å etablere en utleieleilighet i tillegg til hovedboligen. I den gamle fraukjelleren skal vi lage sauna, basseng og en liten spa-avdeling.
 I både planleggingsfasen og rive- og byggeprosessen ønsker de å ha med seg så mange som mulig, og har derfor etablert en egen blogg. Her kan folk følge med i prosessen, komme med gode forslag og melde seg til frivillig arbeid.

 

Et giftfritt hus

Katarina og Aleksander tror på at kombinasjonen av smart teknologi og smarte løsninger skal hjelpe dem å leve enklere og mer miljøvennlig.
 ‒ Vi ønsker å finne ut hvor smart et hus egentlig kan bli, og hvor smarte vi kan være når vi planlegger vår bolig. Samtidig ønsker vi å spille på lag med naturen og leve så giftfritt som mulig både når det gjelder mat og inneklima.

 Huset skal ha et biologisk kretsløpssystem, hvor kloakk gjøres om til gjødsel for planter og vann fra dusjing gjenbrukes i drivhus. For hjertet i bygget vil være et innendørs drivhus, en kjøkkenhage, som gjør dem nærmest selvforsynt med frukt og grønnsaker.
 Men dette virker både komplisert og dyrt?

Ni millioner

‒ Vi har et budsjett på ni millioner, men håper at vi skal klare oss med fire millioner ved å gjøre mange lure grep underveis. Vi har masse ressurser rundt oss, og håper å få til gode avtaler med leverandører som også kan være med på en dugnad for å bidra til et helt unikt miljøhus som andre kan dra nytte av, sier Aleksander, som er driftsleder i Fasaderenovering.
 Katarina ser seg rundt på låven og smiler til Aleksander. De håper å flytte inn før jul 2018.
 ‒ Med dette prosjektet vil vi få en unik mulighet til å bruke gården på Valle og tilnærme oss et mest mulig økologisk liv sammen.

Sammen

For Katarina og Aleksander ble drømmen om å bo bærekraftig dobbeltstor da de fant hverandre. Sammen skal de nå skape miljøhuset som kanskje inspirerer andre til å tenke nytt om det å bo og leve.
 Vi forlater dem med tegningene på låven, og kjenner at det er ei spennende tid foran oss. Det grønne skiftet skjer rundt oss nå. For i framtida må nemlig alle tenke mer bærekraftig, akkurat som Katarina og Aleksander.