Iris Miljøtorg Halsa
Driftsoperatør Roy Magne Hansen hjelper Petter Tindvik (t.v.) uner åpningen av Miljøtorget på Halsa. Nye åpningstdier i 2019 gjør at Tindvik og de øvrige kundenen til Iris i sørbygda i Meløy får et bedre tilbud. 

Nå blir det enklere å levere avfall til Iris også i vintermånedene i distriktskommunene. Her er det mange både dag- og ukependlere som ikke har mulighet til å dra på Miljøtorgene den ene dagen i uka vi holder åpent. Men også andre ønsker mer åpningstid.
  - Derfor vil vi fra 1. januar 2019 holde åpent den første lørdagen i måneden i januar, februar, mars, november og desember på alle våre Miljøtorg. I tillegg har vi forlenget sesongen med to måneder, forteller driftssjef André Johnsen i Iris Service.

Utvidet med to måneder

- Mens vi tidligere hold lørdagsåpent fra 1. april til 1. september ved alle våre Miljøtorg, bortsett fra Vikan og Bodø som holder åpent på lørdager hele året, er denne perioden forlenget til ut oktober.
  Johnsen er sikker på at endringene i åpningstidene ved Miljøtorgene vil gi et godt tilbud til kundene i distriktskommune.
  - Vi vet at mange fastboende, men også folk med hytte- og fritidshus bruker Miljøtorgene på lørdager. De savnet et bedre tilbud i både september og oktober. Det får de nå.

5. januar

Bortsett fra Bodø og Vikan, som holder åpent hver lørdag også i vinterhalvåret, blir det i 2019 lørdagsåpent på  de øvrige Miljøtorgene 5. januar, 2. februar, 2. mars, hver lørdag fra 1. april til og med 26. oktober, 2. november og 7. desember.
  Påskeaften er det stengt på alle våre Miljøtorg.