Hvor skal tomme sprøyter eller injeksjonspenner kastes etter bruk hjemme?

Brukte sprøytespisser skal kastes i restavfall enten i beholderen hjemme eller i container for restavfall på miljøtorget. Pakk sprøytespisser godt inn før du kaster dem. Legg dem i en lukket beholder, f.eks. en isboks eller hard plastflaske, slik at de som henter og behandler avfallet videre ikke stikker seg. Kravet for å kaste sprøytespisser er at de er emballert forsvarlig slik at ingen, hverken mennesker eller dyr, kan stikke seg på dem. Apotek tar ikke imot brukte sprøytespisser.

Medisinrester skal ikke i søpla

Medisiner og medisinrester regnes som miljøfarlig avfall og skal derfor ikke helles i vasken/toalettet eller kastes i søppelkassen. Alle medisiner eller medisinrester skal leveres på apoteket.c

Produkter som går på strøm

Produkter som går på strøm eller batteri, som blodsukkermålere, blodtrykksmålere og febertermometer, leveres som elektrisk avfall. Enten på et miljøtorg eller så kan du levere dette gratis inn på alle butikker som selger denne typen produkter, også om det er et annet merke.

Smittefarlig avfall/Risikoavfall

Smittefarlig avfall er avfall fra næringslivet, definert som avfall fra medisinsk behandling eller veterinærbehandling og/eller tilhørende undervisning, forskning og diagnostikk som inneholder levedyktige mikroorganismer eller deres toksiner som kan forårsake sykdom hos mennesker eller andre levende organismer.

Næringslivet kan bestille bokser for risikoavfall her: Risikoavfall for bedrifter

Medisinsk avfall fra private husholdninger regnes ikke som smittefarlig avfall, men skal legges i en lukket beholder i restavfallet som beskrevet øverst i artikkelen.

Kilde: Sortere.no og Norsk gjenvinning