Salten-selskapene Ecoprot AS og Iris Produksjon AS er nå i gang med et innovasjonsprosjekt hvor man skal se på muligheten for å omdanne matavfall fra dagligvare til fôr til larver. Dette skal igjen et mer bærekraftig fôr til oppdrettsfisk.


- Vi synes dette er et veldig spennende prosjekt som vil ha nasjonal betydning. Får vi dette til, innebærer det at vi finner en enda mer bærekraftig metode å behandle matavfall på, et mer bærekraftig fôr og vi kan sammen bidra til lokal verdiskapning, sier daglig leder André Svensen i Iris Produksjon AS.

Se NRK-reportasje om prosjektet

 

Av nasjonal betydning

Iris Produksjon AS er et datterselskap i Iris-konsernet, og behandler både nærings- og husholdningsavfall som kommer inn til avfallsanlegget i Vikan i Bodø. Iris Produksjon har også ansvar for drift av det eneste deponiet i Salten, i tillegg til kompostanlegget i Vikan. 

- Mange er nok kjent med dagens løsning for behandling av matavfall her i Salten, nemlig at alt komposteres til en næringsrik jord-mix. Og det er selvsagt en stor verdi i det å produsere jord på Vikan, men det er slik at gassutslipp fra kompostering gjør at dette ikke er den mest optimale måten å behandle matavfall på. Vår oppgave er å behandle avfallet vi får inn fra både husholdning og næring på best mulig måte, forklarer Svendsen.

- Prosjektet vil ha nasjonal betydning, og vi ser frem til å se hvilke resultater vi kan skape sammen med Ecoprot. Nå skal vi rett og slett i gang med å utforske muligheten for en ny form for utnyttelse av matavfall.

 

Mål: 30.000 tonn larver til fôrproduksjon

Selskapet Ecoprot AS, bestående av Asbjørn Torrissen og Ole Torrissen, har etablert en produksjon av svarte soldatfluelarver i Åmøyhamn.

Det er disse larvene som trenger mat for at de skal kunne avles opp, og deretter bli til fôr. Målet er å oppnå en industriell produksjon på 30 000 tonn larver i året. Deres ønske er å bygge ny mel- og oljefabrikk på Galtneset industriområde på Halsa for rundt 800 millioner kroner. Dette for å kunne ta unna produksjonen i Åmøyhamn innen få år. En oppskalering til en produksjon av 40.000 tonn i året vil skape et behov for rundt 30 årsverk.

- Det er mange positive sider med dette prosjektet fra et bærekraftperspektiv, blant annet kan man redusere import og transport av soya fra Sør-Amerika, vi oppnår en verdikjede hvor matavfall fra mennesker, blir til mat til fisk, som igjen havner i dagligvarebutikken. Den lokale verdiskapningen er udiskutabel, sier Svendsen.

Tre mennesker i hall for matavfallsbehandling

Ingrid Schistad Berg, Andre Svendsen og Asbjørn Torrisen i behandlingshallen for matavfall ved kompostanlegget til Iris Produksjon.


Matavfall fra butikker

Iris Produksjon skal altså være råvareleverandør til Ecoprot. Det innebærer blant annet å mose ned og kverne matavfall fra dagligvare til en slags suppe, og deretter hygensiere dette, for så å kunne levere dette videre til Ecoprot. 

- På grunn av EU-regler må vi i første omgang unngå matavfall som består av kjøtt og fisk som ingredienser til larvefôret. Derfor er matavfall fra matbutikker, frukt- og grøntgrossister og bakerier et godt utgangspunkt. Dette er matavfall vi har god «kontroll på», vi er altså sikker på at det ikke består av kjøtt og fisk. 

- Samtidig ser vi på hvordan man skal klare å løse utfordringen som butikker nå står ovenfor med at de må skille plastemballasje fra matavfall når det kastes. Målet er at emballasjen vi skiller ut fra matavfallet er av en sånn kvalitet at det kan gjenvinnes til nye plastprodukter og ikke bli restavfall, som er kravet som blir satt av myndighetene til butikkene, forklarer Svendsen.

- Om vi også kan bruke matavfall fra husholdninger gjenstår å se, men vi forventer at vi vil se endringer i EU-regelverket, og at matavfall som også inneholder kjøtt og fisk vil kunne brukes i fremtiden. Dermed vil vi fortsette å kompostere matavfall fra husholdninger som tidligere, sier Andre Svendsen.

 

Stor støtte til prosjektet

Ecoprot og Iris Produksjon har fått støttemidler fra store, både lokale og nasjonale, aktører til prosjektet. 

Norgesgruppen har gjennom sitt bærekraftfond, HANDLE, gitt betydelig støtte til prosjektet. I tillegg har Nordland Fylkeskommune og Bodø Kommune gitt store bidrag.
- Det er gledelig at både Bodø Kommune, Nordland Fylkeskommune, Innovasjon Norge og også Norgesgruppen, ser et såpass stort potensiale i prosjektet. Testingen på produksjon av mat til larvene skal i gang om ikke lenge. Vi må ha på plass en litt annen type maskinell behandling enn den vi har i dag, men vi er ellers godt rigget for å endre behandlingsmetoden for matavfall fra butikker.

- Vi håper på at oppstart av ny larvefabrikk i Meløy i løpet av 2023 og parallelt jobber vi med ny produksjonslinje for å sikre leveranse til Ecoprot når de er klare til mottak, avslutter daglig leder i Iris Produksjon AS, Andre Svendsen.