MaskinførerJanne Petrine Strand trives som maskinfører i Iris Produksjon, der hovedoppgaven er kverning av trevirke og hageavfall. Foto: Marthe Mølstre


Janne Petrine Strand (45) kom rett fra maskinførerlinja på Fauske til sommerjobb på Vikan i 1993.
Hun skulle bare være på Iris over sommeren, før hun tok gruve- og tunnellinja, men 26 år senere er hun fremdeles hos oss som maskinfører.
  I dag er hennes hovedoppgave å kverne trevirke, som sendes fra Vikan til energigjenvinning. Hun elsker livet bak spakene, og en av dem med lengst fartstid på anlegget.

Lokal utnyttelse

- Min oppgave er å lage et så godt produkt som mulig, tilpasset de ulike forbrenningsanleggene. Nå sender vi mye flis lokalt til Keiseren i Bodø. Tilbakemeldingen derfra er veldig god. Miljømessig er det langt bedre at vi kan nyttiggjøre trevirke lokalt, enn å sende det med båt til sør-Sverige, sier Strand.
  Da Janne Petrine startet som maskinfører i 1993 var det få jenter i yrket. I dag er det litt flere, men på anlegget på Vikan er hun fortsatt den eneste kvinnelige maskinføreren. Hun har vært innom det meste av arbeidsoppgaver i sine 26 år på Vikan. Kompostanlegget, deponiet, papiranlegget, behandling av restavfall og nå kverning av trevirke og hageavfall. 

Utrolig reise

- Det har gitt meg mye erfaring om behandling av avfall. Det er litt rart å tenke på at i starten gikk alt i et hull på deponiet. Så tippet vi litt jord over og alt ble borte. I dag legges nesten ingenting på deponiet lenger. Alt avfall blir videreforedlet, enten det går til energi eller som råstoff til nye produkter. Det har vært en utrolig reise å være med på, og den stopper neppe her, sier hun med et smil.

Respektert

Hun ser allerede at det er ikke mange årene før både kverna og maskinen hun bruker blir drevet av strøm og ikke diesel som i dag. På spørsmål om det noen gang har vært tøft å være kvinne og maskinfører, sier hun
  - Jeg blir respektert for den jobben jeg gjør, og ikke fordi jeg er kvinne. Men av og til har det vært på sin plass med litt ekstra markering. At jeg har vært her før Iris ble etablert, forteller det meste om at jeg har trivdes med både kolleger og jobben, sier Janne Petrine.

Det er vanskelig å se hvor Iris hadde vært uten fagfolk som Janne Petrine som hele tiden sørger for at vi leverer kvalitetsprodukter og samtidig har lang erfaring innen bransjen og på anlegget.