Ryddegjeng
Tove Samuelsen, Grethe Nilsen, Geir Grimstad, Carl-Otto Samuelsen og Terje Nilsen har også vært med og ryddet avfall på og rundt Måløya. 

- Drivkraften har ikke vært å vinne pris, men å få avfallet bort fra Måløya og øyene rundt. Men når det er sagt er det selvfølgelig hyggelig å blir kåret til Årets Strandryddere i 2019. Det er kjærkomne midler til å få utbedret kaia vår, sier Ann Karin og Steinar Heldahl, som på vegne av dugnadsgjengen fikk overrakt det synlige diplomet og 10.000 kroner på kontoen.  

Over 70 tonn

Men ildsjelene på Måløya har ikke vært alene om å rydde strender i Salten i år. Iris har fått inn over 70.320 kilo med marint avfall. Det er det tredje beste resultatet siden selskapet etablerte aksjonen i 2011.
  - Vi trodde vi ville få en kraftigere nedgang i år, men det har ikke skjedd. Det er meldt inn 249 aksjoner. Siden vi startet koordinering og administrering av Aksjon reine strender i Salten i 2011, har vi fått inn hele 380.000 kilo med marint avfall. Det er 15 fulle vogntog. Og når vi vet hvor lett plasten er, forteller det om enorme mengder, sier kommunikasjonsansvarlig Arnt E. Pedersen i Iris.

Steinar HeldahlSteinar Heldahl på vei mot land med avfall. 

Mange med

Enkeltpersoner, dugnadsgjenger, skoleklasser, grendelag og andre har også i år lagt ned en enorm innsats langs strender og i skjærgården i Salten.
  - Vi anslår at rundt 3000 personer har vært i sving og utført 10.000-12.000 dugnadstimer til en verdi av rundt tre millioner kroner. Samlet for de årene vi har holdt på med aksjonen snakker vi om dugnad for mellom 15 og 20 millioner. Det sier det meste, sier Pedersen.
  Årets prisvinnere har fjernet marint avfall fra et stort område på og rundt Måløya. Her er mange øyer og holmer som har hatt besøk av ivrige ryddere. Først er avfallet plukket i sekker og tatt med til Måløya. Deretter er det fraktet videre med båt til Norskott, hvor Iris har hentet det.

Resultater

Her ute i havgapet utenfor Norskott regner man med at de første bosatte seg på 1600-tallet. Fiske og småbruk holdt liv i rundt 60 personer på det meste. Men som mange lignende samfunn langs kysten ble alle husene fraflyttet på 70-tallet. Bolighusene er nå fritidshus. I tillegg er det bygd noen hytter på øya.
  For grendelaget, som har et 20-talls medlemmer, er den viktigste oppgaven nå å få renovert kaia. Premiepengene på 10.000 kroner blir derfor et kjærkommet innskudd å på kai- og lyskontoen.
  - Det var enormt mye avfall i vikene på Måløya, men vi visste ikke helt hvor vi skulle gjøre av det før Iris tok initiativ til Aksjon Reine Strender i 2011. Fra 2012 har vi kvitterte ut sekker på Miljøtorget og gjennomført store ryddeaksjon. Det har gitt resultater.

avfallVær og vind har ført avfallet langt opp på øyene. 

Inspirasjon

- Prisen inspirerer til enda mer innsats for et renere Salten, for det er fortsatt mye å ta av, sier Steinar Heldahl, som retter en appell til fiskerne om å gjøre en innsats.
  - Vi finner enormt mye tauverk. Både metervis og små stumper som tydelig er kappet og kastet på hav. I tillegg er det mye plastflasker og plastkanner. For det første må folk slutte å kaste avfall på hav. Deretter kunne det være greit med flere hender til å rydde opp. Vi er ikke i nærheten av å komme i mål. Og vil vel kanskje aldri gjøre det så lenge avfallet havner i sjøen. 

Marint avfallAvfall fra Måløya tatt på land på Norskott. 

Fantastisk innsats

- Det er mange som tenker som Steinar Heldahl og som har stått på i mange år for et renere Salten. Det var derfor ingen enkel jobb å kåre vinneren av Iris-prisen «Årets strandrydder 2019». Men vi kom ikke utenom gjengen på Måløya i Steigen, sier Pedersen.
  - Her er det lagt ned et stort arbeid over mange år, som i år toppet seg med 155 sekker og en del avfall som ikke fikk plass i sekkene. Det står det all respekt av.