LulesamiskDet er første gang i Iris sine 25 år at selskapet har sendt ut informasjon på lulesamisk. 

- Fra nyttår får vi 370 nye kunder i Hamarøy når Tysfjord kommune blir historie. De fleste bor i samiske områder, der det største er Drag. For å gi innbyggerne i den nye kommunen så god informasjon som mulig om renovasjonsordningen i Iris, har vi sendt ut alt materiell både på norsk og samisk, sier kommunikasjonsansvarlig Arnt E. Pedersen i Iris Salten.
  - Språk betyr alt. Det handler om identitet og tilhørighet, og det er naturlig at denne informasjonen også er på lulesamisk. Når vi ønsker nye kunder velkommen til oss i Iris, vil vi gjøre det på en måte som bygger tillit, og som på sikt vil få flere til å sortere avfallet bedre, sier Pedersen.

Hjemmeside

Iris har fått positive tilbakemeldinger på at både informasjonsbrosjyre og sorteringsguide er på norsk og lulesamisk. Dette er en forlengelse av arbeidet selskapet har gjort digitalt på hjemmesiden.
  - På samefolkets dag i år fikk vi på plass en egen side på www.iris-salten.no med lulesamisk tekst. Her ligger også sorteringsguiden på lulesamisk. Vi vil rette en stor takk til Lars Kintel som er vår oversetter, og som har fått den språkvasket på Sametinget da det er flere nye begreper som ikke har vært oversatt til lulesamisk tidligere. Det er på mange måter et nybrottsarbeid som er gjort.

Ny dunk

For de nye hamarøyværinger blir det meste som omhandler renovasjon forskjellig fra dagens ordning. De må ikke bare forholde seg til to ekstra avfallstyper; glassemballasje og hermetikk og husholdningsplast, som nå skal utsorteres fra restavfallet, men også nye tømmedager. Det blir i tillegg endringer på hvor ofte avfallet blir tømt.
  - Vi vil om kort tid starte utkjøring av en ny dunk til glass og hermetikk til våre nye kunder, og levere ut en startpakke med plastsekker. Riktig sortering gir mindre restavfallet. Det er ikke bare et godt miljøtiltak, men får også betydning for hva den enkelte skal betale i renovasjonsgebyr, i og med at det beregnes ut fra størrelsen på restavfallsdunken, sier tansportleder Andreas Furnes i Iris Service.

Andreas Furnes
Transportleder Andreas Furnes i Iris Service ber alle innbyggere i Hamarøy sjekke den nye tømmeplanen når den er klar om 14 dager.
 

Nye områder

Det blir det det også endringer for mange av eksisterende kunder.
  - Vi skal renovere i nye områder som Storjord, Korsnes og Drag. Det betyr over 350 nye hentesteder i tillegg til betjening av husholdningene i Musken. Vi har derfor vært nødt til å legge om ruter fra nyttår også for våre nåværende kunder i Hamarøy. Det er derfor viktig at alle følger med på tømmeplanen, som vil være klar i løpet av 14 dager, og få med seg endringene, sier Furnes.
  - Vi oppfordrer alle som har smarttelefon til å laste ned Iris-appen og legge inn tømmeplanen for den aktuelle adresse. Her vil oppdateringer skje automatisk.