brann i restavfalletHer er det full fyr i restavfallet etter at klipa på maskinen hadde fått to batterier i klem. 

- Dette viser hvor viktig det er å levere batterier til godkjente mottak og ikke kaste de i restavfallet. Denne gangen gikk det bra. Vi fikk slukket brannen, men det er ikke sikkert det går like greit neste gang, sier driftsoperatørene Halvar Olsen og Mikael Robertsen.

Ignorerte beskjed

Batteriene, som blant annet brukes i radiostyrte biler, kom inn sammen med restavfall i en åpen container fra en privatkunde.
  Kunden hadde fått beskjed av sjåføren på Retura Iris-bilen om at batteriene ikke skulle kastes i containeren, men leveres som farlig avfall. Beskjeden ble ikke fulgt og kunne fått fatale konsekvenser.
  - Kunden har fått skriftlig tilbakemelding om dette og kan nå vente seg ei ekstra regning for de merkostnadene dette har påført oss, sier daglig leder Anders Tverbakk i Retura Iris.

 

Denne videoen viser hvor lett batterier kan ta fyr. 

Kom i klem

Avfallet som kommer inn i restavfallshallen blir grovsortert med maskin, før det blir kvernet.
  - Jeg skulle sortere ut en del trevirke da jeg så det kom røyk fra sorteringsklipa. Jeg var ikke sikker på hva dette var, så jeg la avfallet ned på gulvet. Kollegaen min fikk raskt slukket brannen med pulverapparatet. Da oppdaget vi to forkullede batterier. Etter å ha gjennomgått avfallet fant vi flere batterier som ble forsvarlig tatt hånd om, forteller Mikael Robertsen.
  Batterier, og da spesielt litiumbatterier, er en stort potensiell brannkilde. I 2018 hadde Iris 13 branntilløp i restavfall og i fjor åtte. De fleste skyldes litiumbatterier som eksploderer når de kommer i klem. Men også nødraketter har ført til brann i hallen.

 

Snarrådighet fra ansatte i restavfallshallen hindret en større brann. 

Eksplosjon

- Vi får ikke sagt nok mange ganger hvor viktig det er å leverer batterier til butikken der produktet er kjøpt, eller til Iris sine miljøtorg slik de blir forsvarlig tatt hånd om og dermed ikke påfører skade på folk og utstyr. I spesielt litiumbatterier er det mye restenergi selv om de ikke kan brukes lenger. Når de kommer i klem blir det ofte en liten eksplosjon som starter brann, forteller Halvar Olsen. Han har ansvar for håndtering av alt av farlig avfall på Vikan.
  - Også nødraketter eller andre raketter er brannbomber og må ikke kastes i restavfallet. For kort tid siden tok en nødrakett fyr. Bare snarrådighet fra kollegene i restavfallshallen hindret en større brann. Vi er først og fremst opptatt av egen sikkerhet, men også utstyret vi har i hallen. I sommer fikk vi på plass ei helt ny produksjonslinje til rundt 24 millioner kroner for å drive enda mer bærekraftig avfallshåndtering.

Tar imot raketter

Iris Produksjon er nå godkjent mottaker av raketter og nødraketter.
  - Vi kan ikke ta imot nødraketter eller andre raketter ute på våre miljøtorg. Hvis noen ønsker å kvitte seg med de på forsvarlig vis må de leveres direkte til Iris Produksjon på Vikan. Så skal vi ta hånd om de og sørge for at de blir destruert. Både raketter og batterier er farlig avfall og potensielle ildbomber. De må derfor ut av både restavfall og annet avfall, sier Olsen.