Dame med maskinSandra Paulsen har tatt fagbrev i gjenvinningsfaget og har nå fått fast jobb i Iris Produksjon. 


- Vi tar vårt samfunnsansvar på alvor og har en klar målsetting om at vi alltid skal ha to lærlinger i Iris Produksjon, en i gjenvinningsfaget og en i maskinførerfaget. Dessverre har responsen vært så liten at vi kan risikere å stå uten lærlinger i disse to fagene til høsten, sier Navjord.

Satser på unge

Iris mottok i fjor pris på Opplyst for satsing på unge medarbeidere.
  - Morselskapet Iris Salten har vært en aktiv bidragsyter for å utvikle Trainee Salten. Siden 2006 har 17 traineer vært innom selskapene våre, der sju nå har faste stillinger. Flere selskaper er også godkjent lærlingebedrift.  I 2017 var det kamp om de tre lærlingeplassene vi hadde ledig. To har tatt fagbrev i gjenvinningsfaget og en i maskinførerfaget. Av disse er to er med videre i bedriften. En i fast stilling og en i vikarstilling.
  - Vi har nå to lærlinger i transportfaget, en i IT og skal ta inn en lærling i kontor og administrasjonsfaget til høsten. Vi har fulgt oppfordringen fra myndigheten om å ta imot lærlinger og gi de et godt og variert utdanningsløp. Vi trodde vi skulle få langt mer respons på utlysningene av de to ledige plassene vi har, sier Navjord.

Lite kjent

Gjennom Lærlingekontoret i Salten er det blitt tatt direkte kontakt med Fauske- og Bodø videregående skoler.
  - Vi har deltatt på stand på videregående skoler og har aktivt brukt sosiale medier for å nå ut til ungdommene og foreldrene, men responsen har uteblitt. Dette viser at det fortsatt er få som kjenner til det allsidige arbeidet i avfallsbransjen. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra våre tidligere lærlinger, for både i gjenvinningsfaget og i maskinførerfaget får lærlingene utvikle seg innen mange områder. Vi tilbyr også sommerjobb om det er ønskelig, sier Navjord.

Klima og miljø

- Vi jobber i en bransje som er i mer utvikling enn noen gang. Vi håndterer avfall på en forsvarlig og bærekraftig måte, slik at mer avfall blir materialgjenvunnet til nye produkter. Klima og miljø er også i sterkt fokus hos oss, og vi jobber kontinuerlig med nye løsninger å redusere vårt utslipp.
  - Det å gå et utdanningsløp og ende opp med fagbrev i gjenvinningsfaget eller maskinførerfaget gir gode muligheter om fast stilling i en attraktiv bransje. Det er derfor overraskende at ikke flere ungdommer ser mot oss og vår bransje.