Knusing av biler på jern- og metalltomta

I Vikan kommer det daglig inn biler til vraking, og akkurat her er det en Wolkswagen som står for tur. 
 

Åpningstider for levering av bilvrak

- Vi tar i mot bilvrak mandag og onsdag fra 07:30 til 20:00, lørdager 10:00-14:00, og de andre hverdagene fra 07:30-15:30, sier Martin Seljeås i Iris.

Få bilvraket hentet

Har du problemer med å få fraktet bilen til Vikan? Retura Iris tilbyr henting av bilvrak i hele Salten.

Bestill henting av bilvrak 

Før levering

- Biler som skal vrakes registreres før de kjøres til jern- og metalltomta på Vikan. Først ankommer man vektbygget hvor det er ansatte som tar seg av opplysninger og tilhørende papirarbeid som er nødvendig, sier han.

Huskeliste før vraking:

  • Rydd bilen for personlige eiendeler og søppel
  • Ta ut bombrikke
  • Ha klart vognkort som dokumentasjon av kjennemerke og understellsnummer
  • Legitimasjon for utbetaling av vrakpant

Operatør løfter bil til miljøsaneringDriftsoperatør Martin Seljeås i Iris gjør klart for sanering av bil på jern- og metalltomta

Neste steg

- Når biler blir klarmeldt for vraking starter jobben med sanering. Det å sanere betyr «gjøre noe sunn» eller «fjerne» for å bringe tilbake det «sunne». Det stilles flere krav til miljøsanering av bil. Første ledd før sanering er å sjekke komponenter som er angitt som farlig avfall og hvor de er plassert i kjøretøyet, sier Seljeås, som til daglig arbeider med å sanere biler.

- En del av miljøsaneringen er at demontering av batterier skal gjøres fortløpende. Tanker og beholdere for flytende gass demonteres og mulige eksplosive komponenter nøytraliseres. Eksplosive komponenter kan være kollisjonsputer eller beltestrammere. Deretter demonteres oljefiltre som settes til tømming, sier Seljeås mens han løfter enda en bil opp på arbeidsbenken.

Martin forteller at mye av jobben med miljøsanering innebærer å tappe og separere oppsamling av drivstoff, olje, frostvæske, kuldemedier, bremsevæske, spylervæske og andre væsker.

- Vi på Iris oppbevarer væskene som tømmes i lukket emballasje som leveres godkjent mottak, forklarer han.

Kvikksølv

- Miljødirektoratet har en liste over komponenter som inneholder kvikksølv og skal demonteres. Dette gjelder blant annet bagasjerom, motorrom, taklys, xenonlys og utladningslamper, sier Seljeås.

- Det vi så gjør videre er å demontere katalysatoren for å så tappe gass fra klimaanlegg og dekk. Hvis det forekommer blylodd fra felger fjernes dette. Før vraking demonteres kondensatorer som inneholder forbudte stoffer som PCB og PCT, sier Martin.

katalysator Iris
Martin Seljeås holder fem en katalysator som er tatt ut av bil som er levert til vraking

Elektriske- og hybrid biler

- Det kommer både biler på drivstoff og elektrisk/hybrid-biler til Vikan for vraking. De elektriske- og hybride bilene som leveres til vraking, har en noe ulik forbehandling før sanering. Før vi kan sanere en elektrisk eller hybrid-bil må det sjekkes at AC (aircondition) og tenningen er avslått, tenningsnøkkel og serviceplugg skal tas ut og batterier kobles fra. Til slutt tas det en sjekk på at det ikke er strøm på høyspentsystemet. Deretter la det seg gjøre å demontere både deksler og eventuelle andre batteri, sier Seljeås om elektriske- og hyrid biler.

Til vraking

Når miljøsanering er klargjort, bærer det videre til klemming. Da blir bilene plassert på jerntomta slik at det er mulig for en maskin å klemme bilene flat med et lodd som veier 3 500 kg. 

- Bilene blir så flate at det er enkelt å stable de for transport til Norsk Gjenvinning som har sitt anlegg og mottak av bilvrak i Fredrikstad. Biler som leveres til vraking kan så absolutt gjenvinnes og hele 95% av materialene i et bilvrak blir brukt i produksjon av nye produkter. I Fredrikstad kvernes de klemte bilene slik at de ulike metallene kan sorteres ut. Iris har også gjort store investeringer når det gjelder å elektrifisere store deler av håndtering og behandling av avfallet de mottar på Vikan, som er et ledd i visjonen om «Nullutslipp Vikan, avslutter Seljeås.

Jern- og metalltomt bilknusingPå jern- og metalltomta klemmes biler flat med et lodd på 3 500 kg, før de sendes videre til gjenvinning.