Bioposer er ferskvare

Alt matavfallet fra Salten blir til næringsrik jord på hos Iris på Vikan. Og nettopp fordi alt som kastes i matavfallet skal komposteres, er også posen som matavfallet kastes i, laget av nedbrytbart og biologisk materiale. Og som alt annet matavfall, har bioposen en utgangsdato! Den grønne bioposen er blant annet laget av maisstivelse, og har om lag 15 måneders holdbarhet.

Hvordan kan du sjekke holdbarheten?

Hver pose har et nummer som forteller når posen er produsert, for eksempel 4421. De to første tallene er ukenummeret og de to siste tallene er årstallet. Altså: en pose med nummer 4421 er produsert i uke 44 i 2021. Hvis du har poser som er fra starten av 2021 liggende i skuffer og skap, vil disse snart være gått ut på dato og kunne revne lett.

Tips for å forbedre kvaliteten:

 • Lagre i romteperatur
  Det er viktig at posene ikke utsettes for varme og fuktighet før de brukes, da dette reduserer holdbarhetstiden.
   
 • Avkjøl matrester før kasting
  Unngå varme matrester i bioposen, dette vil ødelegge perforeringen. Vent til matrestene er avkjølte før de kastes i posen, la for eksempel varm kaffegrut, avkjøles i vasken før du kaster den i bioposen
   
 • Tøm hver tredje dag
  Det kan være greit å tømme matavfallet hver tredje dag, selv om ikke posen er helt full. Dette vil hindre at nedbrytingen starter mens det fortsatt ligger under kjøkkenbenken din.
   
 • Ikke bruk lokk
  Et tett lokk på matavfallsbeholderen skaper perfekte forhold for nedbrytning. Hvis beholderen derimot er uten lokk, vil tilgangen på luft senke prosessen og bioposen varer lengre. 

Disse tipsene vil bidra til at du ikke får noen uhell på kjøkkengulvet i det du løfter bioposen ut av dunken din.   

Hvorfor må du nå betale for bioposer?

Vi har fått mange tilbakemeldinger på at folk i Salten reagerer på at det nå skal koste noe å hente ut bioposer fra butikk. Et viktig poeng er at bioposen aldri har vært gratis, men kostnadene har vært bakt inn i renovasjonsgebyret.

Det vi nå har gjort er egentlig å flytte en del av kostandene fra renovasjonsgebyret og over til at den enkelte betaler for akkurat så mange ruller som de selv bruker.

Praksisen blir endret er blant annet fordi vi registrerer at uttaket av posene ikke stemmer overens med mengdene med matavfall vi får inn fra husholdninger. Det er rett og slett et overforbruk av poser. Noen hamstrer poser, fordi de er gratis, og vi mener at det ikke er riktig at alle de som kun bruker bioposer til matavfall skal betale for dette.

Takk for at du sorterer!