møte hos IrisOrdfører Sigurd Stormo (t.v.) og leder for valgkomiteen ordfører Ida Pinnerød. I bakgrunnen økonomisjef Bjørn Ove Moum og administrerende direktør Leif Magne Hjelseng og varaordfører Sverre Breivik (på skjermen). 16 av 18 representanter deltok elektronisk.
 

Med seg som nestleder får Stormo ordfører Britt Kristoffersen i Hamarøy. De to skal lede representantskapet de neste to årene.
  Det er første gang at representantskapene for de tre interkommunale selskapene Iris Salten, Helse- og miljøtilsyn Salten og Salten Brann gjennomfører representantskapsmøtet elektronisk der representantene deltar fra sine hjemmekontorer, arbeidsplasser og ordførerkontorer. Det er samme leder og nesteleder for alle tre IKS’ene.

Lovendring

Det er smittesituasjonen med Covid 19-utbruddet som er årsaken til at regjeringen har gjort en midlertidig lovendring som gjør det mulig å gjennomføre representantskapsmøtene elektronisk.
  Tidligere rådmann i Fauske, Ragnar Pettersen, fortsetter som styreleder i Iris Salten. Pettersen var ikke på valg. Det var derimot Jørgen Kampli, som har sittet 12 år i styret, Kari Storstrand, fem år og tidligere rådmann i Meløy, Hege Sørli, som har flyttet til Nærøysund.
  Valgkomiteen med Bodø-ordfører Ida Pinnerød som leder har vært opptatt av fornying i Iris-styret og en bredere representasjon fra eierkommunene. Det førte til store utskiftninger i Iris-styret.

Styret

Ny i styret er Marit Falch Holmvaag fra Steigen, Monica Hansen Fjellstad, Bodø og Ronny Seljeseth, Saltdal.
  Falch Holmvåg er driftsleder hos Cermaq i Steigen, Hansen Fjelstad er i direktør for Bodø Energi Varme og Ronny Seljeseth er rådmann i Saltdal. Alle tre representerer viktig kompetanse inn i Iris-styret.
 I tillegg til styreleder Ragnar Pettersen og de tre nye representantene, består styret av nestleder Hilde Furuseth Johansen, kirkeverge og Sp-politiker i Gildeskål, direktør Lars Arve Jakobsen i Coop Nordland og Anne-Line Tverbakk fra de ansatte i Iris.
  Ole Petter Nybakk, Beiarn, og Greta Solfall Vatne, Meløy fortsetter som vararepresentanter, mens Marius Fagerli, Fauske er ny som tredje vararepresentant.