Politikeren fra Sørfold går som kjent tilbake til læreryrke når han trer ut av politikken i høst. Han har vært med i representantskapet i Iris i 15 år, og ledet det siden 2008 da han overtok klubba etter Frigg Ottar Os fra Beiarn.
  Representantskapet er det øverste organet i Iris og består av politisk ledelse og opposisjonspolitikerne fra de ni kommunene i Salten.
  I sin hilsen til Lars Evjenth trakk Leif Magne Hjelseng fram måten han har ledet arbeidet i en periode der Iris har hatt en voldsom vekst og utvikling med etablering av både nye selskaper og tjenester.  
  - Lars har betydd mye for utviklingen vi har hatt, men det har også dere alle i representantskapet gjort. Vi er stolt over hva vi har fått til og at vi har eiere som gir oss muligheter til å utvikle selskapene i Iris-konsernet til beste for innbyggerne i Salten, sa Hjelseng.
 I dagens møte ble hele styret i Iris gjenvalgt. Ragnar Pettersen, Fauske, har ledet styret i Iris siden 2011. Han får også neste periode med seg nesteleder Hilde Furuseth Johansen, Gildeskål, og styremedlem Lars Arve Jakobsen, Bodø. De øvrige i styret er tidligere rådmann i Meløy, Hege Sørlie, Jørgen Kampli, Fauske og Kari Storstrand, Bodø.
  Varamedlemmer er Ole Petter Nybakk, Beiarn, Greta Johanne Solfall, Meløy og Britt Kristoffersen, Hamarøy. Nytt medlem fra de ansatte velges 9. mai.