‒ Arbeidsplasser som dette vokser ikke på trær. Vi er begge heldige som har fått lærlingekontrakt med Iris Produksjon. Målet er selvfølgelig fast jobb når læretida er over, sier de to.

Samfunnsansvar

Avdelingsleder Bjørn Tore Navjord er fornøyd med at Iris Produksjon har fått to lærlinger i staben.
  ‒ Vi er en stor bedrift i Salten og må ta vårt ansvar for at ungdom får arbeidserfaring enten de er traineer eller lærlinger i praktiske fag. For Iris Produksjon, som håndterer alt avfall som kommer til Vikan, har vi et klart mål om at vi til enhver tid skal ha en til to lærlinger i staben. Selv om vi ikke gir noe jobb-garanti etter endt læretid, er egen rekruttering også en medvirkende årsak til at vi tar imot lærlinger.

Gjenvinning

Per Amundsen har to år bak seg på skolebenken etter 10. klasse.
  ‒ Første året gikk jeg Teknikk og industriell produksjon og andre året Industriteknologi. Nå skal jeg ta fagbrev i Gjenvinningsfaget. Det betyr at jeg må innom det meste her på Vikan fra papirsortering, farligavfall og restavfall til bilsanering.
  ‒ Det er en utrolig spennende jobb der ingen dager er like. Dette er rett og slett drømmejobben.

Maskinfører

Mens Per har valgt gjenvinning, er det mest maskiner som opptar Dennis. Første året etter grunnskolen tok han Bygg og anlegg og andre året Maskinfører, som han nå skal ta fagbrev i.
  ‒ Det er stor variasjon i maskinparken her på Vikan. Det gir en allsidig og god læretid. Jeg er enig med Per, dette er drømmejobben. 
  Også Iris Service, som henter avfallet hos husholdningene og driver alle Miljøtorgene til Iris vil ta imot lærlinger.
  ‒ Vi vil være med å gi ungdom et godt utdanningstilbud. Det er derfor aktuelt å ta imot lærlinger både i sjåfør-faget og på sikt kontorservice-faget, sier daglig leder Mathis Larsen i selskapet.