Ane KirstineAne Kirstine Kyed sto for avdukingen av skulpturen på miljøtorget på Fauske.

- Da vi skulle rydde rundt skola vår til 17. mai oppdaget vi store mengder plastkuler fra kunstgressbanen. Ingen ville ta ansvar, og det godtok jeg ikke. Mamma hjalp meg til å komme i kontakt med avisa. Etter at de hadde intervjuet meg ble nesten alt fjernet, forteller Ane Kirstine.

Oppfordring

Hun fikk æren av å avduke kunstverket til Bordalo II som skal stå på miljøtorget på Fauske, og benyttet anledningen til å komme med en klar oppfordring til de frammøtte om å slutte å forsøple jorda.
  - Plastkulene ved skola vår kunne lett havnet i magen på fuglene. De ser ikke forskjell på plast og mat. Vi må slutte å forsøple jorda. For det vi kaster havner i magen til mange dyr, og de dør av det. Hvis vi vil ha dyr i naturen i framtida må vi gjøre noe nå, var det klare budskapet.

AneAne Kirstine kom med en klar appell til de frammøtte om å ta bedre vare på jorda.

Jorda

- Bordalo II fra Portugal lager dyr av søppel. Søppelet han bruker i skulpturene sine, kunne tatt livet av dyr hvis det ble kastet i naturen. Han vil vise oss at vi må forandre måten vi lever på. At alle miljøtorgene til Iris får skulpturer av Bordalo II skal minne oss på at vi må bli flinkere til å ta vare på jorda. Vi skal ikke kaste søppel i naturen. Vi skal heller bruke tingene på nytt. Og det som må kastes skal resirkuleres. sa Ane Kirstine, før hun avduket skulpturen.

kake på Fauske- Kake hører med på avduking og markering av Iris sitt 25 års jubileum.

Sortere avfallet

- Jeg trodde ikke den var så fin, var den umiddelbare kommentaren fra 9-åringen. Også de øvrige frammøtte ble imponert, for det gikk et lite sukk gjennom forsamlingen da presenningen ble tatt av.
  - Tenk at den er laget av er søppel som kunne skadet dyrene om det hadde havnet i naturen. Denne reven få oss til å huske på hvor viktig det er å ta vare på jorda vår og sortere avfallet.

Bursdagsgave
Hun trives i rollen som Miljøagent og syntes det var veldig hyggelig å få oppdraget med å avduke skulpturen på Fauske.
  - Det var ikke litt skummelt å stå foran så mange mennesker å snakke?
  - Nei, det gikk veldig bra. Jeg har synget foran 200 elever på tysk. Da var det flere enn her.
  - Hvorfor ble du Miljøagent?
  - Jeg er veldig opptatt av miljø og hvordan vi har det. På bursdagen min 19. april fikk jeg medlemskapet i gave av Malanie Mãrtz, en venn av familien. Det var veldig hyggelig. Men jeg er også blitt med i Speideren. Og så er jeg med på sang, forteller den ordkjappe 9-åringen.

Ragnar PettersenStyreleder Ragnar Pettersen i Iris Salten på hjemmebane på Fauske.

Miljøgevinst

Også styreleder Ragnar Pettersen i Iris Salten snakket til de frammøtte. Han tok for seg historia til Iris og selskapets utvikling gjennom 25 år, og at selskapet har hatt en enorm utvikling i å håndtere avfall. - Men det har også innbyggerne i Salten, som er blant verdens beste i kildesortering. Målet er at vi ikke skal produsere mer enn 35 prosent restavfall. Vi er nesten der. Nå inviterer vi dere til å ta et ekstra løft og sortere ut enda mer fra restavfallet. Det vil gi en god klima- og miljøgevinst, sa Pettersen.