Mann med hjelmDaglig leder Harald Østbø i Iris Produksjon mener at å ikke sortere er som å kaste pengene rett i dunken. 

 

Daglig leder Harald Østbø i Iris Produksjon har en viktig jobb. Selskapet han leder videreforedler nemlig alt du har kildesortert, enten det dreier seg og glassemballasje, hermetikkbokser, husholdningsplast, papp, papir, matavfall eller restavfall. 

Råvarer

Matavfallet blir omgjort til jord, papp og papir blir presset i baller og sendt til fabrikker som bruker det i produksjon av ny papp og nytt papir. Glassemballasje og hermetikkbokser av stål og aluminium sendes til et nytt moderne anlegg ved Fredrikstad. Han får av og til spørsmål om det egentlig er noe vits å kildesortere, og da smiler han alltid varmt, for han vet svaret.

Materialgjenvinning

- Svaret er et unisont ja. I tillegg til de fem ulike avfallstypene Iris henter hjemme hos husholdningene, tar vi imot alt som også leveres på miljøtorgene. Bortsett fra restavfallet og trevirke som går til energigjenvinning, brukes nesten alt annet avfall som råstoff til nye produkter. I bransjen kaller vi dette for materialgjenvinning, og vi er stolte over hva Salten bidrar til på den fronten, sier Østbø.
  God sortering av avfallet bidrar ikke bare til et mindre klimaavtrykk, men også til bedre råvarer når nye produkter skal produseres – av avfallet. 

mann med eskerUtviklingssjef Brynjar Svarstad i Ranheim Paper & Board med emballasjeesker som alle er laget av resirkulert papp. Fabrikken bruker kun resirkulert papp i produksjonen av nye produkter.

Godt produkt

Jo bedre husholdningene sorterer, jo mer bærekraftige produkter kan Iris  sende fra produksjonen.
  - Det sier seg selv at får vi inn mye plast sammen med papiret, blir kvaliteten forringet. Noe som både gir prisreduksjon og problemer for de som skal bruke papiret i produksjon av nytt papir. Det samme gjelder for de øvrige avfallstypene vi tar imot. Derfor er god kildesorteringen i husholdningene veldig viktig, sier Østbø

mann med fyllmasse av glasoporUtbyggingsleder Thomas Storlien med hendene fulle av Glaspor, laget av resirkulerte vinflasker og glass, på tunnel-taket på Hunstad. 

Glasopor

For eksempel går glassemballasjen enten til produksjon av Glasopor eller til nye glass og flasker. Glasopor er et fantastisk materiale som veier bare en tidel av grus, og brukes blant annet i veibygging.
  Over tunnel-inngangen på Hunstad ligger det 110 vogntoglass med Glasopor, som er produsert av glassemballasje, som blant annet er levert inn fra husholdningene i Salten. I og med at vekten er mye mindre enn grus, blir trykket mot tunneltaket minimalt. Alt dette fra det du har sortert ut av glass.

Nye produkter

Glasopor er et fint eksempel på hvordan avfall blir til nye produkter. Det samme skjer med emballasje av stål og aluminium. Hermetikkbokser blir smeltet og brukt i produksjon av armeringsjern. Alt av aluminium-emballasje har den egenskapen at det nærmest kan brukes på nytt i det uendelige. Den avfallstypen som de siste årene har vært vanskeligst å finne gode gjenvinningsløsninger for er husholdningsplast. 

mann med drening laget av resirkulert plastRåstoffansvarlig Jörg Drägert hos Graf i Teningen i Tyskland med et viktig plastprodukt for overflatedrenering laget av resirkulert husholdningsplast. 

Europa

- Selv om markedssituasjonen i Europa har vært vanskelig de siste årene, ser at vi det kommer flere og flere produkter laget av resirkulert plast. Vannflaskene fra Imsdal er et eksempel på det. I tillegg brukes en god del plastemballasje fra Norge og Salten i produksjon i ulike bedrifter i Europa, sier Østbø.
  Hos Graf i Teningen i Tyskland er halvparten av produktene laget av resirkulert plastemballasje. Vanncisterner, slamavskillere og overjordfilter selges blant annet via Hyttebutikken i det norske markedet. Iris Produksjon er ikke bare opptatt av å forbedre avfallet som går til nye materialer. Også trevirke og ikke minst restavfallet blir videreforedlet.

mann med jord i hendeneUtsortert gulrotskrell og annet matavfall er råstoff til jord av beste kvalitet på Nord-Norges største kompostanlegg hos Bjørnar Strand i Vikan.


Klimaavtrykk

Når husholdningene kildesorterer avfallet, er det viktig å tenke at det egentlig er råvarer til nye produkter som sorteres ut. Østbø har en siste oppfordring.
  - Slank restavfallet ditt. Da er du Ikke bare  med å skape materiale til nye produkter, du bidrar også tili det beste klimaavtrykket og  sparer penger på dunken da renovasjonsgebyret beregnes etter størrelsen på restavfallsdunken.

Win win, eller et skikkelig miljøKinderegg. Å ikke sortere er som å kaste penger rett i dunken, sier Østbø.