‒ Vi har i flere år vurdert utvidelse av vårt forretningsområde på Vikan. Når vi fikk muligheten til å overta virksomheten til Norsk Gjenvinning på Langstranda, var det naturlig å si ja, sier styreleder Leif Magne Hjelseng i Iris Produksjon AS.

Overdragelse

Iris Produksjon overtar alle kundene til Norsk Gjenvinning i Bodø. 
‒ Vår virksomhet på Langstranda vil gå som normalt fram til 1. oktober. Deretter vil drifta bli overtatt av Iris Produksjon. Vi føler oss trygg på at kundene blir ivaretatt på best mulig måte, sier regionsjef Truls Soløy i Norsk Gjenvinning.
‒ Vi har over tid utviklet et godt samarbeid med Iris. Gjennom den avtalen som nå er gjort der Iris Produksjon overtar vår virksomhet og leverer jern og metall til oss, er samarbeidet blitt styrket. Dette er en vinn-vinn situasjon for begge parter sier Soløy.

Utvidelse

For å gjøre plass til den nye avdelingen på Vikan, sprenges det ut et stort område bak Sorteringshallen for restavfall.
‒ Vi skal være klar til å ta imot både kasserte biler og store mengder metall på vårt nye område 1. oktober. Vi etablerer et moderne anlegg og er meget godt fornøyd med at vi får de ansatte på Langstranda med oss videre, sier Hjelseng.
For Iris Produksjon betyr satsingen på bilvrak og metall at selskapet blir totalleverandør av avfallstjenester og eneste oppsamlingsplass for bilvrak i Bodø.
‒ Vikan er naturlig sted for alle avfallsressurser som er råstoff til nye produkter, og dermed inngår i den sirkulære økonomien. 

Effektiv

Norsk Gjenvinning har i mange år drevet anlegget på Langstranda i Bodø.
‒ Vi har hatt en god relasjon med ledelsen i Iris over lang tid. Den avtalen som nå er gjort er kostnadseffektiv for oss, samtidig som det gir gode utviklingsmuligheter for Iris Produksjon. Med andre ord en avtale til beste for begge selskapene.
‒ Vi vil fortsatt være til stede i Bodø, men med kun en markedsperson som vil ta seg av større prosjekter som for eksempel rivning og sanering, sier Truls Soløy.