Julegavepapiret kan samles opp i en gjennomsiktig sekk (plastsekken fra Iris kan også benyttes). Sjekk i tømmekalender på nett eller i Iris-app hvilken dag vi henter julesekken hos deg. Vi henter også juletrær på egne datoer finn dato i tømmekalender på nett eller i app.

Alt har en ende. Også for julegavepapiret. Dette flotte glansfulle papiret kunne nok fortjent et bedre liv etter å ha gledet så mange til jul. Men dessverre er det slik, for selv om papiret ser fint ut, har fibrene i papiret gjort sitt. Her er ikke mer å hente til at det kan gjenvinnes til nytt papir. Derfor må et kastes i restavfallet.

Bruk plastsekk til julepapirArne Løkås oppfordrer alle til å bruke en eller flere returplastsekker til å samle opp julegavepapiret og kast de samme  med restavfallet. 

Men det er ingen grunn til å fylle opp restavfallsdunken med julepapir. Bruk heller en eller flere av plastretursekkene og sett den ut sammen med restavfallsdunken på første restavfallstømming etter jul. 

 


Her kan du se den fine filmen og julepapirets siste reis. 

Du kan også ta sekken(e) med deg på nærmest miljøtorg, hvor de kan kastes gratis i restavfallscontaineren. 
  Det er viktig at julegavepapiret ikke havner i papirdunken, for her vil det gjøre mye mer skade enn nytte.

Vi ønsker dere alle en god jul.
Ta vare på hverandre og husk å kildesortere!