Nå har selskapet innført en ny løsning fra Swedlock, som innebærer at driftsoperatørene heretter kun har en nøkkel å forholde seg til – uansett dør.

Før den nye løsningen kom på plass, hadde driftsoperatørene utfordringer med daglige avvik på ruter med avlåste avfallsrom. Det kunne være alt fra glemte eller feilmerkede nøkler til mistede nøkler. Dette kostet både tid og penger.

Med den nye løsningen vil man kunne:

  • Loggføre utførte oppdrag
  • Få bedre kvalitetssikring på vår tjeneste
  • Unngå uforutsette utgifter
  • Oppnå mer fleksibilitet, noe som betyr færre ekstratømminger
  • Spare tid, slik at effektiviteten øker
  • Oppnå miljøgevinster