På skolebenken

Iris-direktør Leif Magne Hjelseng har satt seg på skolebenken for å lære av innbyggerne i Salten. Nå skal vi bli verdens beste på kildesortering.

- Mange 25-åringer tror de er utlært, men det gjelder ikke oss i Iris, som i jubileumsåret ønsker  innspill fra folk flest på hvordan vi kan tilrettelegge bedre for å øke sorteringslysten i Salten.

Vil bli verdensmester

Iris  har nylig sluppet en rekrutteringsfilm hvor vi etterlyser saltenværinger som skal møtes for å gi gode innspill til Iris.
  - Vi ønsker å lære av de som bruker tjenestene våre, og vil prøve å imøtekomme de utfordringene de eventuelt måtte ha med dagens løsninger, forklarer Hjelseng.
 Dette er et ledd i en større målsetting for jubileumsåret, nemlig å bli verdensmestere i avfall-sortering!

Nye EU-krav

EU har bestemt at alle medlemslandene og alliansepartnere  skal oppnå en materialgjenvinningsgrad på 65 prosent innen 2035. Det betyr at 65 prosent av alt avfallet fra husholdningene skal kildesorteres og brukes som råstoff til nye produkter.  
 I dag ligger Salten på over 60 prosent kildesortert avfall, altså er vi veldig nært å bli de første i verden til å nå dette målet, hele 15 år før tida!
 - Men for å klare det må vi ha hele Salten med oss, og nå starter vi oppkjøringa til å bli verdensmestere med å kartlegge behovet hos befolkninga, forklarer Hjelseng.

Inviterer til samtale

- Derfor inviterer vi folk til melde seg på en samtalegruppe som arrangeres 20. februar, hvor vi vil sette oss ned sammen og se på hva som kan gjøres for at det skal bli enda enklere å kildesortere i Salten.
 - Samtalen vil bli ledet av en ekstern samtaleleder, så her kan folk virkelig være ærlige, ler direktøren. - Vi håper at mange har lyst til å dele av sine erfaringer, slik at vi sammen kan nå målet om å bli verdens beste på kildesortering. Ikke vent med å gå inn på vår Facebookside og meld deg på, avslutter Hjelseng.

Meld deg på her:
https://www.facebook.com/125538914184177/posts/354758778693158