Tirsdag møtte Iris partileder i Miljøpartiet De Grønne Arild Hermstad og representanter fra Bodø MDG for å fortelle om alle de spennende prosjektene Iris jobber med som gir klimagevinst.

(t.v) Daglig leder Iris produksjon Andre Svendsen, gruppeleder i Bodø MDG Håkon Møller, partileder MDG Arild Hermstad, miljørådgiver Iris Produksjon Ingrid Schistad Berg og lokallagsleder Ilona Hellerud møttes tirsdag for å snakke om bærekrafts prosjektene til Iris.(t.v) Daglig leder Iris produksjon Andre Svendsen, gruppeleder i Bodø MDG Håkon Møller, partileder MDG Arild Hermstad, miljørådgiver Iris Produksjon Ingrid Schistad Berg og lokallagsleder Ilona Hellerud møttes tirsdag for å snakke om bærekrafts prosjektene til Iris.

Iris i frontlinjen for sirkulær økonomi

Daglig leder i Iris Produksjon, Andre Svendsen, tok politikerne gjennom prosjektporteføljen til Iris under møtet tirsdag. Han viste blant annet frem satsningen på ombruk av byggevarer og gjenbruk av forurensede masser. I tillegg viste Svendsen planene Iris har for å skape en ressurs ut av kloakkslam i fremtiden.

- Dette vil jeg si var et godt møte. Miljøpartiet De Grønne viser virkelig interesse for våre prosjekter og stiller mange gode spørsmål, sier daglig leder i Iris Produksjon Andre Svendsen.

På jakt etter sirkulæreløsninger

Vi jakter på de beste sirkulære løsningene som finnes. Den norske økonomien er utrolig lite sirkulær, men her har Iris funnet løsninger som sirkulerer. Det er viktig for oss å se hvordan man kan lukke disse kretsløpene, sier partileder i MDG Arild Hermstad.

Miljøpartiet De Grønne er tydelig interessert i bærekraftsprosjektene til Iris og annerkjenner den viktige jobben som legges ned.Miljøpartiet De Grønne er tydelig interessert i bærekraftsprosjektene til Iris og annerkjenner den viktige jobben som legges ned.

Iris kan vise til kutt i klimagasser

- De erfaringene som Iris har gjort seg, er utrolig spennende. Kuttene i klimagassene dere viser, er oppsiktsvekkende gode tall, forteller Arild Hermstad.

Graf klimagevinst Iris

Grafen viser klimagevinst/utslipp i 2022 for Iris. Utslipp av våre aktiviteter viser at transport til og fra Vikan er den største negative aktiviteten vår, mens materialgjenvinning gir Iris størst klimagevinst.

- Noen ganger så prøver man å bare fikse problemer med å bare lappe litt på et skralt byggverk, man må dypere inn i det hele å se hvordan hele økonomien ut. Det har jeg lært mye i dette møte, avslutter Arild.

Får annerkjennelse fra kommunen

Bystyrerepresentant og gruppeleder i Bodø MDG Håkon Møller gir Iris annerkjennelse for den gode jobben som legges ned.

- Sett fra kommunen sin side, må vi anerkjenne den jobben som Iris gjør. Og den rollen Iris tar for å bidra til en god samfunnsutvikling i et bredt perspektiv. Rollen Iris tar er det ikke opplagt at et renovasjonsselskap skal gjøre. Det er jeg stolt av at Iris gjør.

Tok turen til Coop OBS bygg for å vise frem bærekraft i praksis

Salgssjef Ole Jørgen Nordbakken forteller MDG om prosjektet på OBS byggSalgssjef Ole Jørgen Nordbakken forteller MDG om prosjektet på OBS bygg.

Coop OBS bygg og Salten Ombrukssentral gått sammen om et prosjekt som gjør potensielt avfall til verdifulle ressurser for andre bedrifter. Nord-Norges største byggevarehus flytter, nå skal innredningen i butikken få en ny eier. Salten Ombrukssentral skal selge mest mulig videre til andre bedrifter i Salten-regionen.

- Salget går som det suser. Vi blir kontaktet daglig av bedrifter som ønsker å kjøpe innredning til sine lokaler, forteller salgssjef i Retura Iris Ole Jørgen Nordbakken.