Den gamle kulturhussalen er ribbet.
Alt avfall fra Aspåsen skole og kulturhus går til Iris Produksjon på Vikan. Fra venstre daglig leder i iris Produksjon Harald Willumsen Østbø, prosjektleder Per Arnesen i EN Entreprnør og salgssjef Sture Wilmann i Iris Produksjon i den gamle kulturhussalen på Aspåsen.
 

- Asbest utgjør en helsemessig risiko, men ikke miljømessig. Alt blir forskriftsmessig emballert og gravd ned på deponiet. Her utgjør det ingen fare for omgivelsene, sier daglig leder Harald Willumsen Østbø i Iris Produksjon.

Satsing

Selskapet har det siste året satset aktivt på innhenting av avfall fra bygg- og anleggsbransjen i Salten.
  - Vi har tidligere ikke hatt fokus på dette markedet, men ser at vår tilstedeværelse er viktig for å skape en sunn konkurranse om avfallet fra både nybygg og sanering av gamle bygg. Vi er selvfølgelig veldig godt fornøyd med å ha fått avtale med EN Entreprenør fra Bergen, som nå er i full gang med sanering av Aspåsen skole, sier salgssjef Sture Wilmann i Iris Produksjon.

Kulturhussalen i gamle aspåsen skole.Den gamle kulturhussalen i Aspåsen-bygget er ribbet. Kunsten som henger på veggenen skal tas vare på, ellers blir det lite igjen nå saneringen er ferdig.
 

Forvandling

Den ærverdige skolen og kulturhuset er i ferd med å bli innvendig ribbet.
  - Det er en møysommelig prosess å fjerne 70 tonn asbest og annet avfall fra bygget. Vi etablerer sluser med undertrykk, slik at vi får tatt hånd om alt støvet. Sikkerheten til ansatte er det aller viktigste. I tillegg til asbest kildesorterer vi annet avfall så langt det er mulig, slik at det som kan materialgjenvinnes går inn i produksjon av nye produkter, forteller prosjektleder Per Arnesen i EN Entreprenør fra Bergen.

Fornøyd

Prosjektansvarlig for Nye Aspåsen skole Morten Handberg i Bodø kommune, er fornøyd med framdriften.
  - Asbest er krevende, men miljøsaneringen skjer på en god og miljøvennlig måte. Vi har planlagt dette ned til minste detalj i lang tid. Entreprenøren er så vidt kommet i gang med arbeidet, men så langt ser det veldig bra ut, sier Handberg.

Signalbygg

Aspåsen skole og kulturhus er at av Bodøs mest markante signalbygg. Skolen sto ferdig i 1966, og var 150 års gaven fra Bodø til Bodø. I 1991 sto kulturhusdelen ferdig. Det ble avløst av Stormen Konserthus i 2014. 
  Det ble store mengder med asbest i materialene i bygget.
  - Vi har drevet med sanering av asbest i 17-18 år. Det er ikke uvanlig at vi treffer på store konsentrasjoner i bygg som er rundt 50 år, fordi asbest er et ikke brennbart materiale. Men vi har ikke møtt på så store mengder som dette, sier Arnesen, som har 11 mann i arbeid på i skolen. Han regner med at de kan avslutte arbeidet i slutten av september.


Riving av Fauske skoleDen gamle skolen på Fauske står ribbet før daglig leder Arne Rennesvik i EN Entreprenør og hans kolleger skal jevne den med jorden.
 

Fauske

I tillegg til sanering av Aspåsen skole og kulturhus sikret EN Entreprenør seg også anbudet med å sanere den gamle sentralskolen på Fauske. Her er fem ansatte i ferd med å jevne skolen med jorden.  Alt avfallet herfra tas også hånd om av Iris Produksjon, bortsett fra betongen som skal brukes som fyllmasse.
  - Vi regner med å være ferdig med hele jobben i slutten av august, forteller daglig leder Arne Rennesvik. Han har samarbeidet tett med Sture Wilmann i Iris Produksjon.
  - På kort tid har vi fått innpass i markedet. Vi har et klart mål om å bli en sterk aktør for mottak av avfall både fra saneringsprosjekter og etablering av nybygg. Bransjen fortjener at det er god konkurranse om dette avfallet, avslutter Wilmann.