Sammen med daglig leder Karianne Jakobsen i Labora, daglig leder Anders Tverbakk i Retura Iris, markedssjef Jannike Ramsvik og daglig leder Frode Thomassen i Bodø/Glimt ble det nye samarbeidet presentert onsdag. 

AspmyraGlimt og Iris på befaring på Asmyra. Nå skal stadion bli restavfall-fri sone. 
 

Internasjonalt

- Iris er en samfunnsaktør som skal lede veien mot bærekraftige valg når husholdninger og næringsliv skal sortere avfallet. Måten Bodø/Glimt nå rigger seg for både å være en bærekraftig klubb og en samfunnsaktør som løfter frem bærekraftmålene gjennom fotballen er helt fantastisk.    - Vi ønsker å bidra til å gjøre bærekraftsatsingen synlig i Norge og at den snakkes om internasjonalt, sier administrerende direktør Leif Magne Hjelseng i Iris.
  - Samarbeidet vårt vil styrke arbeidet vi og andre aktører gjør for et grønt skifte i Salten.

Bærekraftig drift

Det er naturlig at Iris-konsernet bistår Bodø/Glimt når de nå skal finne veien til bærekraftig drift og skape gode avfallsløsninger på alle lokasjonene til klubben. Dette arbeidet vil skje i samarbeid med Retura Iris.
 
- I år har Iris en sterk målsetning om å øke andelen sortert avfall i Salten, og redusere mengden restavfall. Det å kartlegging hva som generer restavfall på store publikumsarrangement, og gjøre justeringer som fører til man ikke produserer restavfall i det hele tatt, er en spennende utfordring for vår egen læring. Nye dunkløsninger i regi av Retura Iris vil være på plass i løpet av juni måned, sier Anders Tverbakk som er daglig leder for Retura Iris.

Slutt på restavfall

- Selve stadion er selvsagt det som generer mest avfall. Og her ønsker vi å gå hardt ut med et hårete mål sammen med Bodø/Glimt om at Aspmyra skal bli en stadion uten restavfall. Likevel skal vi ikke gjøre det komplekst for publikum å tenke sortering, dermed er målet at det kun skal være en fraksjon; organisk, nedbrytbart avfall.
  - Det å oppnå kun en avfallstype fra publikumsområdet, avhenger kun av utsalgene man har i kioskene på stadion, forklarer Tverbakk.

Hele konsernet involvert

Det er svært viktig for Iris at samarbeidet er med på å synliggjøre hvordan flere Iris-selskaper, ikke bare de som er tett knyttet til avfall, kan løfte frem bærekraftsmål.
  - Labora AS blir et naturlig Iris-selskap å trekke inn under bærekraftmålet om rent vann. Vårt selskap analyserer vannkvalitet og har stor kompetanse på dette området. Tilgang til rent vann er en selvfølge for oss i Norge, men det er viktig å kunne vise til at blant annet vi er med på å kvalitetssikre akkurat dette, sier daglig leder Karianne Jakobsen i Labora.   

Oppfordring

Bodø/Glimt tar sikte på å være den første fotballklubbene i verden med fullt fokus på bærekraft, både på og utenfor banen.
  - Vi kunne ikke være stoltere og mer fornøyd enn i dag. At vi har fått med oss Iris som «bærekraftambassadør» gir klubbens satsing på bærekraft sterk kraft. Iris skal hjelpe oss å legge til rette for å gjøre Aspmyra fri for restavfall. Nå går oppfordringen videre til publikum på kampene våre og alle andre aktører om å støtte opp om initiativet og målsetningen med bærekraftsamarbeidet. I løpet av sesongen vil publikum få oppleve flere stunt knyttet til vårt samarbeid. Vi gleder oss, sier daglig leder Frode Thomassen i Bodø/Glimt.