‒ Husholdningsplast skal kun leveres i gjennomsiktige Iris-sekker som man får kjøpt på stort sett på alle butikker i Salten. Disse sekkene er produsert av resirkulert plast for akkurat dette formålet, sier daglig leder Johnny Brovold i Iris Service. 

Problem

Den siste tiden har renovatørene til Iris opplevd at stadig flere setter ut sorte sekker med husholdningsplast.
  ‒ Noen leverer husholdningsplast i de sorte sekkene, andre rent restavfall. Det viser en gjennomgang vi har gjort av plastavfallet som er kommet inn til oss. For oss er det vesentlig at vi har mulighet til å kontrollere husholdningsplasten i sekkene. Derfor vil vi ikke lenger godta at det leveres plast i sorte sekker eller andre type gjennomsiktige sekker. Kun Iris-sekker vil heretter bli tatt med.

Kontroll

Avfallet Iris henter ute hos husholdningene, bortsett fra restavfall, er råstoff til nye produkter.
  ‒ Vi er opptatt av å gi våre kunder så god informasjon som mulig om kildesortering, slik at flest mulig sorterer rett. Når vi sender fra oss papp, papir, glassemballasje, hermetikkbokser og husholdningsplast, kan ikke disse fraksjonene være sammenblandet eller iblandet med restavfall. Derfor bruker vi blant annet gjennomsiktige Iris-sekker til plastemballasje, sier Brovold.

Omlegging

Det er etter omleggingen i desember i fjor da bioposer og plastsekker ble flyttet til Iris-stativer i butikkene i Salten, at folk har begynt å levere plast i sorte sekker.
  ‒ En rull med 15 plastsekker fås i hele 83 butikker og flere bensinstasjoner i Salten, og koster mindre enn sorte sekker, så dette kan ikke være økonomisk motivert. Pengene som kundene betaler for plastsekkene går i sin helhet til butikken for den jobben de gjør med å formidle våre produkter.